Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Klimatförändringen – från kunskap till politik: Hur når vi det globala 1,5 gradersmålet?

Tid: 2017-10-23 11:00 -- 2017-10-23 12:00
Plats: Malmö Live
Målgrupp: Öppet för alla

Forskare från Lunds universitet och Malmö högskola samtalar med Isabella Lövin, Sveriges minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat. Vad krävs för att begränsa den globala klimatförändringen till 1,5 grader och hur måste vi anpassa oss och våra samhällen när klimatet har blivit 1,5 grader varmare?

Registrering:

Seminariet är kostnadsfritt men antalet platser är begränsat, anmäl dig senast den 18 oktober via denna länk.

Medverkande:

Isabella Lövin, vice statsminister och minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat
Lars J Nilsson, professor i miljö- och energisystem vid Lunds universitet
Lena Neij, professor och föreståndare för Internationella miljöinstitutet vid Lunds universitet
Magnus Johansson, lektor i miljövetenskap vid Malmö högskola samt Mistra Urban Futures Skåneplattform
Markku Rummukainen, professor i klimatologi vid Lunds universitet samt Sveriges kontaktpunkt till FN:s klimatpanel IPCC

Samtalet modereras av:

Ahmed Al-Qassam, Klimat- och miljöstrateg vid Länsstyrelsen Skåne och ordförande för PUSH Sverige
Kajsa Fernström Nåtby, studentrepresentant i Lunds universitets Hållbarhetsforum och ungdomsdelegat i den svenska delegationen till COP23

FN:s klimatpanel IPCC har fått i uppdrag att sammanställa en rapport om vad som krävs för att begränsa klimatförändringen till 1,5 grader och vilka konsekvenser en sådan klimatförändring får.
I oktober samlas en lång rad forskare från hela världen till författarmöte i Malmö för att arbeta med rapporten.

Senast uppdaterad av Charlotte Orban