Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Marie Curie forskarskolor - utbildningsdag

Tid: 2017-04-20 09:00 -- 2017-04-20 16:00
Plats: Niagara, B2
Målgrupp: Forskare och funktioner inom stöd till forskning

Marie Curie Innovative Training Networks (ITN) är en form av internationella forskarskolor med goda möjligheteter för akademin att samverka med företag och organisationer. Nästa EU-utlysning öppnar i september och stänger i januari 2018.

Vinnova och Forskarservice håller ett seminarium om ”Marie Curie” och EU:s instrument för små- och medelstora företag den 28 februari. Som en fördjupning – med goda möjligheter att diskutera konkreta idéer – genomför konsulten Yellow Research ett seminarium torsdagen den 20 april, kl 09:00 – 16:00 om Marie Curie ITN (Niagara, B2).

Syftet är att hjälpa deltagarna att skriva konkurrenskraftiga ansökningar. Fokus ligger på momenten Excellence, Implementation och Impact som är de röda trådarna i projekten. Undervisningen sker på engelska.

Kostnaden täcks av rektors strategiska medel.

Deltagare från fakulteterna utses av respektive dekan och från GV i särskild ordning.

Kontakta Forskarservice, Johan Alling, vid eventuella frågor.

 

Senast uppdaterad av Maria Dahlberg