Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Miljöstrategiskt arbete: företaget i det nya strategiska landskapet

Tid: 2017-05-11 12:15 -- 2017-05-11 13:15
Plats: Malmö högskola: Niagara, Nordenskiöldsgatan 1, sal NI:B0814
Målgrupp: Alla intresserade

Välkommen till en presentation och diskussion kring boken "Miljöstrategiskt arbete: företaget i det nya strategiska landskapet" av Kjell Mårtensson och Karin Westerberg.

Föranmälan

För att vi ska kunna planera seminariet, får du gärna anmäla dig i förväg till karin.westerberg@mah.se eller kjell.martensson@mah.se Sista dag för anmälan är den 28 april.

Om seminariet och boken

Seminariet inleds med en presentation av bokens upplägg och huvudsakliga ställningstaganden, verktyg och modeller. Därefter hoppas vi på en livlig diskussion med alla deltagare.

Boken sätter in företagets miljöstrategiska arbete i ett tydligt hållbarhetsperspektiv. Den inleds med en diskussion kring olika sätt att förstå hållbar utveckling i relation till ekonomi som språk och verktyg. Därifrån mejslar vi fram ett antal analytiska verktyg och strategiska modeller för ett miljöstrategiskt arbete som sätter ekologisk hållbarhet och en mer rättvis fördelning av våra gemensamma resurser i fokus.

Genom boken ställer vi frågor som: - Hur kan företaget identifiera och synliggöra sina olika relationer till naturen? - Hur kan företaget arbeta för att bidra till en global hållbar utveckling och finna konkreta sätt att minska sin belastning på naturen? - Hur kan företaget hitta strategiska modeller som inkluderar hela företaget och dess relationer till externa aktörer?

Kjell Mårtensson och Karin Westerberg

Läs mer om boken (inkl. ett smakprov) på Libers hemsida. 

Senast uppdaterad av Johanna Svensson