Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

ODs hedersdoktorer föreläser idag

Tid: 2017-10-18 13:00 -- 2017-10-18 15:00
Plats: Aulan, Tandvårdshögskolan
Målgrupp: Personal

Hedersdoktorerna vid Odontologiska fakulteten 2017 ger föreläsningar med insyn och visioner om framtiden till personalen dagarna innan årshögtiden där de promoveras till hedersdoktorer. 

13.00–13.45
Kent Andersson
, ordförande, Malmö kommunfullmäktige och ordförande i Odontologiska fakultetsstyrelsen 2010-2015
"Framgångsfaktorer och framtidsutsikter för Malmöregionen"

13.45-14.30 
Richard Ohrbach, professor vid University at Buffalo, School of Dental Medicine.
"Successful factors for research networks"

Inbjudan

Senast uppdaterad av Johan Portland