Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Rätt kompetens och studenter som förändringsagenter - Möjligheter, utmaningar och behov.

Tid: 2017-10-16 13:00 -- 2017-10-16 16:00
Plats: Storm, Gäddan, Citadellsvägen 7, Malmö
Målgrupp: För medarbetare

”Malmö högskolas utbildningar ska utgå från ett utmaningsbaserat lärande som utvecklar och stimulerar nyfikenhet och kreativitet samt ger kompetens att leda och agera i olika förändringsprocesser. Utmaningsbaserat lärande inkluderar studentaktiva former, till exempel problembaserat, entreprenöriellt och kollaborativt lärande, vilka ger verktyg för ett livslångt lärande”

Välkomna till en spännande eftermiddag om våra utbildningar, lärarskapet samt samhällets behov av kunskap och kompetens. Vilka erfarenheter har vi och hur ser utvecklingsbehoven ut? Eftermiddagens samtal och diskussioner tar ansats i olika erfarenheter av kurser och insatser med fokus på samverkan mellan våra utbildningar och externa parter, och syftar till att identifiera framtida utvecklingsområden. Workshopen arrangeras i samarbete mellan utvecklingsinitiativet POPS och Centrum för akademiskt lärarskap (AKL).

Program
13.00 – 13.30 Hur kan samverkan mellan utbildningar och externa organiseras och administreras? Erfarenheter ifrån utvecklingsprojektet POPS och Samverkansäkrade utbildningsprogram, SamSäk (Anna Bogeskär Brandt och Anna-Karin Alm)
13.30– 13.45  Kursutveckling i samverkan. Hur kan studenter främja förändring och utveckling i företag och organisationer? Erfarenheter ifrån kursen Innovationsprojekt (Patrik Berander) 
13.45 – 14.00  Studenter som förändringsagenter. Vad innebär det för lärarskapet och pedagogiken? AKL om högskolepedagogik och utmaningsbaserat lärande (Patricia Staaf)
14.00 – 14.15  Lärandekultur och utveckling. Student as partners och utmaningsbaserat lärande. Presentation utifrån några utvecklingsprojekt (Jens Sjölander)
14.15 – 15.15 FIKA och diskussion i grupp 
15.15  - 16.00 Presentation från gruppdiskussionerna och plan framåt
16.00 – 17.30 Mingel för de som kan och vill

Anmäl er medverkan till Jens Sjölander; jens.sjolander@mah.se senast 13/10 2017 

Senast uppdaterad av Anna Bogeskär Brandt