Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Psykologiska konsekvenser av svåra upplevelser hos ensamkommande unga

Tid: 2017-09-13 13:15 -- 2017-09-13 15:00
Plats: Gäddan, G8:246
Målgrupp: Alla intresserade

Sabine Gušić, doktor i psykolgi, Lunds Universitet. Avhandling: “I feel like I do not exist” - Adolescent Dissociative Experiences and the Importance of Trauma Type, Attachment, and Migration Background.

http://portal.research.lu.se/ws/files/22969082/I_feel_like_I_do_not_exist_Gusic_S_dissertation.pdf

Forskarseminarium inom socialt arbete 

Senast uppdaterad av Malin Idvall