Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Spikning - Anna Senneby

Tid: 2017-05-17 12:00 -- 2017-05-17 12:30
Plats: Aulafoajén, OD
Målgrupp: Alla intresserade

Avhandlingens preliminära titel: Clinical Methods to Identify Individuals with Increased Risk of Caries
Fakultetsopponent: Professor Peter Lingström, Göteborgs Universitet.

Välkomna!

Senast uppdaterad av Johan Portland