Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Spikning - Helena Christell

Tid: 2017-03-03 12:00 -- 2017-03-03 12:30
Plats: Aulafoajén, OD
Målgrupp: Alla intresserade

Avhandlingens preliminära titel: Cost and efficacy of cone beam CT- Examining the maxillary canine with eruption disturbance
Fakultetsopponent: Docent Thomas Davidson, Linköpings universitet,

Välkomna!

Senast uppdaterad av Johan Portland