Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Strategiska val vid publicering

Tid: 2017-11-07 10:00 -- 2017-11-07 12:00
Plats: Orkanen Library, C527
Målgrupp: Doktorander

Under tillfället så tas olika aspekter av publicering upp, såsom utvärdering av vetenskapliga tidskrifter och andra publiceringskanaler, open access och grundläggande bibliometri. Efter seminariet kommer du ha reflekterat över din publikationsstrategi och val vid publicering, och hur dessa kan påverka spriding och tillgång till dina forskningsresultat.

Tillfället är en blandning av föreläsning, diskussion och övningar (på webben och i söktjänser). Målgruppen är doktorander från alla fem fakulteterna, vars skillnader rörande publicering är en bra grund för diskussioner.

 

Innehåll:

  • Allmän introduktion till citeringsindex och bibliometrisk analys
  • Introduktion till open access publicering, inklusive publiceringsavgifter, upphovsrätt och policy
  • Grundläggande om bedömning av publiceringskanalers kvalitet och räckvidd

Läs mer om seminariet

Senast uppdaterad av Eva Tornbjer