Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Planseminarium: nya doktorander vid Institutionen för socialt arbete

Tid: 2017-05-22 09:15 -- 2017-05-22 12:00
Plats: G8:425
Målgrupp: Alla intresserade

Varmt välkomna till vårens planseminarium där våra nya doktorander kommer presentera sina idéskisser.  

Varje doktorand har 45 minuter till sitt förfogande. Doktoranden presenterar sitt projekt (ca 10 minuter). Efter detta diskuterar doktoranden och kommentatorn idéskissen (ca 20 minuter), för att avslutningsvis öppna upp för resterande deltagares kommentarer, tips eller inlägg (ca 15 minuter). 

Relationers betydelse i familjerättsliga processer

9.15-10.00. Doktorand: Angelica Wågby. Kommentator: Torbjörn Friberg 

Projektet avser belysa barn- och föräldrarelationers betydelse i förhållande till barns psykosociala hälsa i samband med vårdnads- boende och umgängesutredningar, samt hur detta hanteras och bemöts av professionella. Detta görs genom användandet av etnografisk fenomenologisk metod. Datainsamlingen sker genom djupintervjuer med föräldrar, barn och professionella och de fyra delstudierna redovisas i artikelform, dvs en sammanläggningsavhandling. 

Governing terror - Security, policing and risk management in social work

10.15-11.00. Doktorand: Magnus Weber. Kommentator: Marcus Herz.

The concepts radicalization and extremism denote processes of becoming a terrorist. As such, new forms of governance and pre-emptive management are increasingly adopted and social work is now a cornerstone in counter-terrorism practices. 

The purpose of this thesis is (1) to study how terrorism was discursively recodified into radicalization and extremism, (2) to examine the ways in which social work is organized to counter radicalization and (3) to discuss the implications of counter-radicalization practices on social work, both as a scientific discipline and as a profession. 

A silent exclusion - Single mothered families at the margins of the Swedish welfare state

11.15-12.00. Doktorand: Tove Samzelius.Kommentator: Karin Ingvarsdotter.

In my study I will explore the processes by which foreign-born single mothers on low-incomes negotiate and understand their own situation and position within the Swedish welfare state. Their experiences will be contextualized within the wider framework of Sweden’s move towards, on the one hand, a child-focused orientation within social policy, and on the other hand, the increased focus on‘active citizenship’. The study will explore the potential tension between the two policy approaches and their impact on families living in poverty. 

Välkomna!

Senast uppdaterad av Amanda Malmquist