Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Väggtidningar ger perspektiv på ungdom

2011-10-21

STUDENTPROJEKT Hur använder skolor och förskolor datorer? Vem är du på nätet? Vad gör barn på nätet? Frågorna belyses av 250 blivande lärare och förskolelärare i en väggtidning modell större som nu kan läsas i Orkanens atriumgård.

Under fem veckor jobbar blivande lärare i förskolan och grundskolans tidiga år med lika många teman. Kursen heter Perspektiv på ungdom och denna tredje vecka har ägnats åt temat Det insatta barnet. Resultatet – ett 70-tal artiklar – sattes upp under fredagen.

– Vi har undersökt vuxnas tankar, rädsla och oro kring barns användande av datorer och internet. Föräldrar ser faror som att barnen ska råka ut för pedofiler eller ta skada av att sitta för mycket vid datorn. Men också många pedagoger är rädda för att de känner sig osäkra, säger Virginia Tomic och Emelie Albin när de sätter upp sitt bidrag Barnens internet.

Vuxna ska vara ute på barnens sidor, inte surfa om det som intresserar dem själva, menar Emelie Albin och Virigina Tomic

Oron bekräftades
Genom enkäter och samtal med lärare, förskolelärare och föräldrar fick de bekräftat att vuxna känner en oro inför barns datoranvändande. En del förespråkade en begränsning eller till och med att man tog bort datorerna från skolan. Det tror inte tjejerna på:
– Datorer är lika normalt som att ha ett kylskåp. Vi tror på upplysning och en öppen dialog med barnen, säger Virginia Tomic.
– Och att man tidigt lär barn att vara källkritiska, fyller Emelie Albin i.
Kursen, som leds av adjunkt Mats Olsson, är ett exempel på så kallat problembaserat lärande där studierna baseras på fallstudier och problemlösning snarare än föreläsningar och egna studier.

Tidning nu, blogg förra veckan
Förra veckan fick studenterna prova på att blogga. De har också gjort ett arbete med planscher kring barns sexualitet. Emelie Albin tycker att en knapp vecka är lite kort tid för varje tema om man vill göra uppgiften riktigt bra, men att det är lärorikt att få prova på så många olika arbetssätt.
–  Ingen av oss två ville egentligen blogga men här tvingades vi till det och har fått en ny kunskap. Jag tycker det är en sjukt bra kurs, säger Virginia Tomic.
Studenternas arbeten hänger kvar i cirka en vecka.

 

Text: Magnus Jando

Senast uppdaterad av Johan Portland