Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Gör läsplattan barn mer läs- och skrivkunniga?

2012-04-10

FORSKNING/SAMVERKAN:  Universitetslektor Karin Jönsson vill veta hur läsplattan används i skolundervisning och ytterst om barn blir skickligare på att läsa och skriva med en egen platta. Hon följer en förstaklass i Östra Göinge där alla fått en egen läsplatta. Nu vill hon starta ett aktionsforskningsprojekt förutsatt pengar från Wallenbergstiftelsen.

Karin Jönsson arbetar som lärare och forskare i svenska med didaktisk inriktning på Fakulteten för lärande och samhälle på Malmö högskola.
Via en tidningsartikel om att 18 förstaklassare  i Östra Göinge fått egna läsplattor väcktes henne nyfikenhet på vad ny teknik kan göra för att främja läs- och skrivutveckling.
—Läsplattan i sig är inget underverk utan det beror helt på vad läraren gör med den, säger Karin Jönsson.

Nyttja surfplattans potential
pojkemipad2

    John Abrahamsson, en av         förstaklassarna i den observerade klassen, som testar sin läsplatta

Ända sedan höstterminstarten har hon därför observerat den aktuella klassen. Hon ser hur läraren gått från mer färdighetsträning till att utnyttja läsplattans potential. Eleverna får arbeta med  interaktiva program, filma, ta bilder, använda bandspelaren och berätta vad de varit med om. Ett exempel är skolgården där barnen fått beskriva det ställe de tycker bäst om på skolgården. Via bilder och muntligt berättande går de över i egna skapande texter.
— Vi tycker oss se att plattan får alla att delta i samtalen och ingen sitter tyst, eleverna jobbar i grupper och plattan är varje elevs egen och får tas hem på lov och helger.  På det sättet är surfplattan djupt demokratisk då den är tillgänglig även för de som kanske inte skulle haft råd att skaffa någon.Mer än att knäcka koden
Ändå vill Karin Jönsson ännu inte dra några verkliga slutsatser om läsplattor på ett djupare plan gör barn mer läs- och skrivkunniga och därför ska hon följa klassen ända tills de genomfört nationella proven i åk 3.
karinj1—I Sverige är man så fokuserad på om barn lär sig knäcka koden för läsning, vilket är ett alltför snävt instrument, fortsätter Karin Jönsson.
Australiensisk forskning visar, enligt Karin Jönsson, att för att utveckla sin läs- och skrivförmåga så måste man också vara en god textbrukare, en god textskapare och kunna kritiskt granska och analysera texter och det finns ingen inbördes rangordning mellan dessa förmågor.  Det gäller helt enkelt att bli bättre på allt för att utveckla sin ”literacy.”
—Det skulle vara riktigt spännande att se om läsplattan stimulerar alla fyra förmågorna och om läsplattan får dessa förmågor att interagera i ett givande och tagande.

Karin Jönsson har nu sökt pengar från Wallenbergstiftelsen för att sätta igång ett aktionsforskningsprojekt tillsammans med läraren i den aktuella klassen.
—Jag vill alltså veta om ett digitalt verktyg som läsplattan aktiverar elevernas lärande och hur undervisningens innehåll påverkas.
— Blir det ja på den ansökan betyder det också att jag i större utsträckning kan verka som bollplank, inspiratör och kritisk vän i klassen, avslutar Karin Jönsson.   

Text: Helena Smitt

Senast uppdaterad av Ivan Zivkovic