Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Hjälper att pröva nyanländas kunskaper likvärdigt

2015-11-17

FORSKNING/UTBILDNING: Nu blir det på riktigt. Det kartläggningsmaterial, som ett tiotal forskare och lärare på Malmö högskola prövat fram i SO- och NO- och teknikämnena för nyanlända elever, kan under våren börja användas på allvar i skolorna i Sverige. 

Från och med 2016 blir det lagkrav på att kartlägga nyanlända elevers kunskaper i skolan för att se vad de har med sig i bagaget när de kommer till den svenska skolan. Det blir obligatoriskt att kartlägga skolbakgrund och några väsentliga kunskapsområden.  Skolverket har tagit fram ett nationellt och likvärdigt material kallat steg 1 och steg 2.

Ämneskunskaperna i steg 3
Steg 1 rör elevers bakgrund, vilket språk eleven kan, skolbakgrund, vilka ämnen han/hon fått undervisning i m.m. Steg 2 rör elevers förmåga att läsa, skriva och räkna. Steg 3, som inte är obligatoriskt,  rör mer specifika ämneskunskaper och ämnesförmågor i 15 obligatoriska ämnen. Det är i steg 3 forskarna/lärarna från Malmö högskola varit djupt inblandade när det gäller att utveckla kartläggningsuppgifter inom SO- och NO- och teknikämnena. 

cecilia-axelsson-yngv_liten- Vi har varit med att bana vägen i processen att ta fram kartläggningsmaterialet, vilket känns meningsfullt, säger universitetslektor Cecilia Axelsson-Yngvéus. För att bättre hjälpa eleverna så att stödinsatserna blir mer precisa måste skolorna veta var varje enskild elev står kunskapsmässigt.

Kartläggningsmaterialet håller nu på att sjösättas och förstås av så många lärare som möjligt i svenska skolan. Totalt hålls 24 dialogmöten med lärare i hela Sverige och det har aldrig hållits så många dialog/implementeringsmöten – inte ens när nya läroplaner och betygssystem infördes.


Bråd tid
Forskarna och lärarna Cecilia Axelsson Yngvéus, Anna Wirstedt, Myrtel Johansson och Anette Petersson från Malmö högskola har en bråd tid, då de håller i dessa dialogmöten i Malmö, Lund, Jönköping och Halmstad.  Häromdagen hölls det första mötet med lärare från hela södra Sverige i Malmö. Frågorna och diskussionerna var många inför lagändringen från årsskiftet.   
gunilla_tynell_liten
- Äntligen, kartläggningsmaterialet är väldigt efterlängtat men kommer sent, säger Gunilla Tynell, SO-lärare och svenska 2 lärare på mottagningsskolan Mosaik i Malmö. Som det hittills varit har vi kartlagt eleverna efter egna modeller och det kan aldrig bli rättssäkert.
- Vi hade fått än bättre hjälp om även steg 3, alltså de ämnesmässiga kunskaperna, blev obligatoriska från årsskiftet.

Anna Wirstedt har varit med att ta fram användbara fenomen och uppgifter inom NO-ämnena.
anna_wirstedt_liten- Vi tror att steg 3 kommer att göra de stora skillnaderna för planeringen av undervisningen, säger Anna Wirstedt. Även om det inte blir obligatoriskt så publiceras det samtidigt med steg 1 och 2.
- Den största tillfredsställelsen har dock varit att möta eleverna under utprövningsfasen från många olika länder. De har med glädje och stolthet äntligen fått visa vad de kan. Eleverna har sagt att ingen någonsin frågat dem om vad de kan inom exempelvis energi och biologi.

Ambitionerna är stora men verkligheten är att massiva flyktingströmma nu kommer till Sverige.
Finns inte risk med att skolorna inte mäktar med att pröva dessa nyanländas kunskaper trots att behovet finns och att lagkrav införs?
 
- Det blir en väldigt stor utmaning bara att genomföra steg 1 och 2, säger Cecilia Axelsson Yngvéus. När propositionen skrevs såg inte situationen ut som den gör idag med väldigt stora flyktingströmmar. 

Text: Helena Smitt

Senast uppdaterad av Helena Smitt