Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Miljövänlig - bara för vissa?

2016-12-20

NY BOK: Hur kommer det sig att miljö och hållbarhet reducerats till frågor om individens val? Är man en bättre människa om man har råd att köpa dyr ekologisk mat än den som inte har råd?
Professor Malin Ideland vrider och vänder på begreppet hållbar utveckling och föreställningen om att vara en miljövänlig människa. 

lumaid- Vad är det för normer som styr för att räknas som miljövänlig människa, frågar sig Malin Ideland. Boken är både politisk och populärvetenskaplig och berör starka strömningar som individualism, nationalism och konsumtion.  

Malin Ideland har dissekerat läromedel för skolan men även undersökt reklam och biofilmer.
- Det finns en stark norm om att du är duktig om du pantar, köper rätta ekologiska produkter, kör elbil m.m. Det blir den enskildas uppgift att skaffa sig kunskap om såväl problem som lösningar för att göra hållbara val.

Vad händer med politiska reformer?
På det sättet blir individen  ansvarig för betydligt större frågor än han/hon kan hantera själv, enligt Ideland. Vad händer då med politiska reformer som förbud mot miljögifter och höga skatter på exempelvis koldioxid?
Fokus på individens beteende, menar Ideland, skymmer emellanåt möjligheten till politiska reformer.

Malin Ideland dyker än djupare och diskuterar hur denna idealbild av den miljövänliga människan även skapar en motbild av den ”icke önskvärda” där livsstil, handlingar och känslor ses som problematiska. Denna kategorisering handlar även om klass, nationalitet och hudfärg, enligt Ideland.
Hon menar att de som avvisas ofta sammanfaller med redan stigmatiserade grupper som invandrare, lågutbildade och låginkomsttagare, och hon ser även detta i ett mer globalt sammanhang.
 
Sverige tillhör värstingligan
Att ständigt beskriva Sverige som ledande av den tekniska utvecklingen medan den Andre framställs som brist på möjligheter förmedlar en kolonial syn på världen, enligt Ideland.
- Granskar man ekologiska fotavtryck är det precis tvärtom. Sverige ligger på ungefär tionde plats i värstingligan om man talar om miljö. Vad är det som säger att ekonomisk tillväxt alltid är av godo?

Lärandet för hållbar utveckling i skolan är  även klassrelaterat, där mycket av miljöansvaret ligger på det enskilda barnet, enligt Ideland. Det utgår från medelklassbarnet, som med optimism och handlingskraft, har ekonomiska och kunskapsmässiga förutsättningar att handla ”rätt.” Dessa resonemang vidgas i boken och frågor ställs om hållbarhet och miljöarbete har blivit en identitet för en utbildad och ekonomisk stark medelklass. Hur förstärker det att människor delas in i under- och överordning?

Särskiljer människor och grupper
- Jag vill peka på att den goda intentionen med att arbeta för ett hållbart samhälle faktiskt också särskiljer människor och grupper, fortsätter Malin Ideland. Jag kommer inte med några lösningar utan min avsikt att skapa debatt och visa på andra berättelser.

Vem ska läsa boken?
-Då den handlar mycket om skolan hoppas jag elever, lärare och lärarstudenter läser den. Men den vänder sig även till alla som arbetar med miljöfrågor och en intresserad allmänhet.

Text: Helena Smitt

Senast uppdaterad av Helena Smitt