Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Näktergalen får Malmö stads mångfaldspris

2016-12-20

NÄKTERGALEN. Malmö stads mångfaldspris går i år till Näktergalen vid Malmö högskola. Näktergalen har i snart 20 år genom sin mentorsverksamhet arbetat för att öka integrationen, studieresultaten och göra Malmö till en bättre plats, står det i motiveringen. 

Malmö stad utlyser varje år belöningar för goda insatser som bidrar till mångfald och jämställdhet. Priset delas ut för att uppmärksamma goda exempel i arbetet för en integrerad och jämställd stad. En stad där alla är delaktiga, respekterade och trygga. Priset ska inspirera andra att ta efter och utveckla aktiviteter i samma syfte.
Näktergalen MFFDenna gång var det fotboll på programmet när mentor och barn träffades. Priset delas ut i två kategorier. I år går alltså mångfaldspriset till Malmö högskolas mentorsverksamhet Näktergalen. Malmö stads beredning för demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheters motivering lyder:
"Näktergalen har i snart 20 år arbetat för att genom mentorsverksamhet och samverkan öka integrationen, studieresultaten, och göra Malmö, dess skolor och högskolan, till en bättre plats. Genom sitt upplägg med klara vinster både för mentorerna och barnen skapar de klara värden för staden och Malmöborna och det är vår förhoppning att verksamheten kommer fortsätta i minst 20 år till."

– Det är oerhört glädjande men också en bekräftelse på Näktergalens arbete och värde, säger Carina Sild Lönroth, verksamhetsledare för Näktergalen.

Carina Sild Lönroth02Carina Sild Lönroth, Malmö högskola.– De viktigaste insatserna gör dock studenter/mentorerna som konkretiserar begreppet integration genom att låta barn få en meningsfull fritid, göra dem delaktiga och ge dem medbestämmande. Detta samtidigt som mentorerna själva gör en bildningsresa parallellt med sina studier, fortsätter Carina Sild Lönroth.

I Näktergalskonceptet träffar mer än 1000 barn från olika universitet runt om i Europa och Afrika, var sin mentor. I Malmö genomförs 70 sådana träffar och möten. En gång i veckan ringer mentorn på barnets dörr, hämtar dem och gör aktiviteter tillsammans för gemensamt utbyte. Möten där ömsesidiga lärande sker, där kunskaper om varandra utvecklas och där man får tillträde till varandras världar.

I år har Näktergalen hyllats flera gånger. I maj fick Carina Sild Lönroth motta en guldmedalj av Kungliga sällskapet Pro Patria som årligen delar ut utmärkelsen "För medborgerliga förtjänster "till särskilt förtjänta personer. I oktober månad fick Näktergalen Malmö högskolas samverkanspris.

Mångfaldspriset är på 30 000 kronor.

Text: Charlotte Orban

Senast uppdaterad av Charlotte Orban