Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Öppet hus om internet, saker och människor

2016-11-16

FORSKNING. Forskningscentrumet Internet of Things and People (IOTAP) har funnits på Malmö högskola i tre år och bjöd den 15 november in till ett öppet event. Pågående projekt presenterades och forskare fanns på plats för att beskriva applikationer och prototyper. Bland det dryga hundratalet besökare fanns nuvarande och framtida samarbetspartners.

– Fler och fler fysiska produkter kopplas i dag upp mot internet. Denna utveckling, som kallas Internet of Things, kan ses som digitaliseringens fjärde våg. Först kom datorerna, därefter internet följt av mobiltelefoner med Internet-uppkoppling och nu alltså Internet of Things. Men för att skapa bra och nyttiga tjänster menar vi att det är viktigt att användarnas perspektiv beaktas i större utsträckning, sa Paul Davidsson, professor och föreståndare för IOTAP.

Åse Jevinger

Åse Jevinger forskar om smarta transporter

Inom IOTAP finns fem applikationsområden: Smart living, Smart health, Smart cities, Smart transports och Smart learning. Förmiddagen inleddes med att olika forskare gav en kort introduktion till respektive område och berättade om samarbetspartners och pågående projekt.Demensvård och energieffektivisering
Bland exemplen på forskningsprojekt nämndes allt från forskning kring teknikanvändning inom demensvård, öppna plattformar i och mellan europeiska städer, mobila tjänster för energieffektivisering i miljonprogramsområden, teknik som mäter kvalitet på luft och belysning, sensorer för att koordinera transport- eller betalsystem till lösningar för att minska matsvinn samt förstå hur vi lär oss bäst och varför.

Efter presentationerna gavs det möjlighet att vandra runt mellan de fem områdenas stationer. Här berättade forskarna mer på djupet om olika frågor, visade filmer, applikationer, demos, prototyper och samtalade med besökarna. Sorlet steg snabbt och intresset för att få veta mer var stort.

Tomas Sareklint

Tomas Sareklint

Data Innovation Arena
I myllret fanns Tomas Sareklint från företaget All Binary, med kontor i Karlskrona och Linköping, som varit involverade i projektet Data Innovation Arena (DIA). All Binary arbetar med tekniska lösningar för allmänna kommunikationer och transporter.
– Internet of Things blir ännu mer intressant när man också kopplar in oss människor. Det krävs två saker för att få detta att lyfta på riktigt: tekniken i sig och så gränssnittet och användarupplevelsen av det hela, sa han och fortsatte:
– Vi på All Binary kan ju just tekniken och användarupplevelsen. Genom att vara här hoppas vi få koppling till forskningen, bli inspirerade och skapa nya kontakter.

Skapa kontakter
På plats var även Sue Harden och Bitte Zetterman, som arbetar med organisationsutveckling och e-learning på Skånes Universitetssjukhus, SUS. De har båda samarbetat med högskoleforskaren Jeanette Eriksson, inom området Smart health.

 Sue Harden och Bitte Zetterman
Sue Harden och Bitte Zetterman

– Det var trevligt med de korta presentationerna om de olika områdena och projekten, speciellt intressant tyckte vi det var att höra lite mer om projektet TagOn. Vi hoppas också på att kunna skapa kontakter och se lite vad som pågår, sa de båda.

Text: Lotta Solding

Senast uppdaterad av Magnus Jando