Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Pilotprojekt om smarta offentliga miljöer

2016-11-29

FORSKNING. Internet of Things and People vid Malmö högskola deltar i ett Vinnovafinansierat projekt kring smarta lösningar i offentliga miljöer. 

IoTaP är ett forskningscentrum vid Malmö högskola som fokuserar på användarperspektivet i tekniska lösningar baserade på sakernas internet (IoT-Internet of Things). Forskningsprojektet Smarta offentliga miljöer där även bl a Lunds universitet, Lunds kommun och Malmö stad ingår, ska göra två konkreta delprojekt: i det ena, som är inriktat på utomhusmiljö, ska man med hjälp av olika typer av sensorer kartlägga flödena av fordon och gods vid Lunds centralstation. Det andra delprojektet handlar om inomhusmiljön:
— Olika människor har olika ljusbehov. Vi ska titta på hur man kan göra belysning mer flexibel utifrån vem som vistas i rummet och just deras behov. Vi ska även göra mätningar av luftkvaliteten, säger Paul Davidsson, professor i datavetenskap och föreståndare för IoTaP.

Modell för andra offentliga organisationer
Vinnovaprojektet pågår till 2017 och ingår i det strategiska innovationsprogrammet för Sakernas internet. Syftet är att stärka Lunds och Malmös förmåga att använda innovativa IoT-lösningar för att utveckla och effektivisera verksamheterna och vara test-arena åt svensk IoT-industri, specifikt med inriktning mot offentliga miljöer. Målet är att skapa tjänster, metoder och processer som kan kopieras och användas av andra offentliga organisationer.

— Tanken är att det ska bli smidigare och gå snabbare för offentliga organisationer att ta åt sig ny teknologi. Vår roll är som IoT-experter, att vi vet vilka möjligheter och begränsningar som finns, säger Paul Davidsson.

Text: Magnus Jando

Senast uppdaterad av Magnus Jando