Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Samverkan tidskrävande visar forskning

2016-12-14

FORSKNING. Akademin samarbetar med olika aktörer och blir allt viktigare för att finansiera forskning. Men samverkan är komplicerat och tidskrävande, menar Luca Simeone som har studerat tre akademiska forskningslabb. Den 16 december disputerar han vid Malmö högskola. 

I forskningspropositionen för 2017 lyfts samverkan fram tydligt. Lärosäten ska visa hur forskningen är nyttiggörande. Samverkan med det övriga samhället blir en kvalitetsindikator, utöver publiceringar, citeringar samt externa medel som använts för att fördela medel hittills.

Men samverkan är svårt – samarbeten mellan akademin och olika intressenter måste pågå över tid och ingå i den ordinarie verksamheten för att lyckas visar Luca Simeones forskning.

Luca Simeone
Luca Simeone, vid Malmö högskola– Man behöver verkligen jobba med samverkan. Min forskning visar att samarbete måste löpa över tid. Det kan inte bara vara en engångsföreteelse, säger han.

Olika intressen leder till konflikter

När akademin närmar sig företag och samarbetar med externa aktörer uppstår ibland konflikter.

– Olika ekonomiska och sociala intressen styr samverkan och kollaborativ forskning, inklusive akademins behov av att hitta alternativa finansieringsformer och den politiska ambitionen att sprida kunskap till samhället.

Luca Simeone har studerat relationen mellan designaktiviteter och den entreprenöriella ambitionen hos de tre design- och forskningslabben MIT Senseable City Lab, metaLAB (at) Harvard, och Medea vid Malmö högskola. Hans avhandling är flervetenskaplig och täcker in ämnena design, interaktionsdesign, designledarskap och översättningsvetenskap.

Labb har olika målsättning

Simeones studier visar att labben var olika. För några var målsättningen att ta fram produkter som skulle gå att visas upp för eller säljas till marknaden. Andra labb och deras designaktiviteter skulle bevara komplexiteten.

– Några labb arbetade inte med företag. Men det är svårt att finansiera arbetet, de behöver externa resurser för att hålla igång sin verksamhet.

– Designlabb vill utforska olika möjligheter. Men kollaboration och co-design med företag och externa aktörer tvingar ibland akademin att kommersialisera och utveckla föremål till marknaden.

Viktigt med distans och kritisk roll

Luca Simeone menar att akademin bör hålla en distans till företag och olika intressenter.

– Akademin ska ha en kritisk roll. Samverkan, kollaboration och co-design är ett kontroversiellt område. 

Text: Charlotte Orban

Senast uppdaterad av Charlotte Orban