Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Satsning på forskning om Ryssland och Kaukasien

2016-12-07

FORSKNING. Malmö högskola satsar på forskning om Ryssland och Kaukasien. På torsdag och fredag hålls en öppningskonferens för den nya forskningsplattformen RUCARR. 

Forskningsplattformen för områdesstudier av Ryssland och Kaukasien (Russia and the Caucasus Regional Research – RUCARR) startade vid Malmö högskola i september. Forskningsplattformen får 750.000 kronor per år av interna forskningsmedel av Malmö högskolas fakultet för kultur och samhälle. Medlen ska hjälpa till att formera och utveckla miljön ytterligare. Beslutet gäller en första period på tre år, och forskningsplattformens verksamhet kommer att utvärderas vårterminen 2019.

– Vi bedömer att forskarna inom RUCARR har en mycket god potential att utveckla forskning med hög samhällsrelevans, både internationellt och nationellt. Kombinationen samhällsvetenskap och humaniora ger dessutom goda förutsättningar för flervetenskaplig forskning med en hög grad av originalitet, säger Ingrid Dackert, dekan på Fakulteten för kultur och samhälle.

Nya forskningsprojekt och egna doktorander prio

12 forskare är hittills knutna till RUCARR. Fem utbytesdoktorander inom Erasmus Mundus är också en viktig del av miljön.

– Vi kommer att jobba mycket med att söka externa medel. Det som står överst på RUCARRs agenda är forskningsprojekt med doktorander. Genom forskningsplattformen hoppas vi få ett större genomslag för vår forskning, säger Karina Vamling, en av RUCARRs två verksamhetsledare och professor i Kaukasusstudier vid Malmö högskola.

Forskningen är flervetenskaplig och spänner över ämnen som historia, politik och säkerhet till religion, kultur och språk, och fokuserar på frågor som berör både Ryssland och Kaukasus.

– Området är visserligen geografiskt avgränsat men tillhandahåller rika möjligheter att beforska aktuella samhällsutmaningar, som till exempel nationalism, politiska eliters vikande legitimitet och, kanske framför allt, kampen mellan demokratin och dess motkrafter vilken är en av vår tids verkliga ödesfrågor. På dessa områden söker vi breda samarbeten, såväl inom högskolan som i akademiska och andra miljöer i Sverige och internationellt, säger Bo Petersson, verksamhetsledare för RUCARR och professor i statsvetenskap och IMER.

Internationellt kända forskare på öppningskonferens

Öppningskonferensen 8-9 december samlar forskare och studenter regionalt, från Lund, Malmö och Köpenhamn, och internationellt. Hittils är drygt 60 anmälda. Två keynote-speakers är inbjudna. Den internationellt kända Vladimir Gel'man, är professor i statsvetenskap vid European University of St Petersburg, och Distinguished Professor vid Alexanderinstitutet, Helsingfors universitet, och har skrivit mer än tjugo böcker på ryska och engelska. Han kommer att tala om "Authoritarian Russia: Analyzing Post-Soviet Regime Changes." Den andra huvudtalaren är Stephen Jones, professor i Rysslands- och Eurasienstudier, vid Mount Holyoke College i Massachusetts, USA. Han kommer att tala under rubriken "Can the South Caucasian States Break with their Past?". På fredag hålls ett rundabordssamtal som blickar både bakåt och framåt: "Authoritarianisms Past and Present: What Prospects Ahead?"

– Det är en liten men högkvalitativ forskningskonferens. Vi har bjudit in två internationellt kända forskare som är specialiserade på Ryssland respektive Kaukasus, men som också har en god regional överblick, säger Karina Vamling.

Malmö högskolas rektor Kerstin Tham inviger konferensen tillsammans med Ingrid Tersman, ordförande för RUCARRs rådgivande grupp och Sveriges ambassadör till Azerbajdzjan, Tadzjikistan, Turkmenistan och Uzbekistan, stationerad i Stockholm samt RUCARRs två verksamhetsledare Karina Vamling och Bo Petersson.

Text: Charlotte Orban

Senast uppdaterad av Charlotte Orban