Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Snabbspår för nyanlända lärare på Malmö högskola

2016-02-12

PRESSMEDDELANDE. Malmö högskola blir ett av sex lärosäten som medverkar i snabbspår för nyanlända lärare och förskollärare.

anders-linde-laursen3_liten- Som ett samhällsengagerat lärosäte är det självklart att vi tar oss an detta uppdrag, säger dekan Anders Linde-Laursen på Fakulteten för lärande och samhälle. Det är en angelägen uppgift där Malmö högskola får möjlighet att bidra.

Lärosätena förbereder sig nu för uppdraget. Förslaget är att utbildningarna ska starta i augusti 2016. Utbildningen ska pågå under 26 veckor och varvas med praktik på skola eller förskola.

Delvis på arabiska

Malmö högskola arbetar nu, tillsammans med de andra lärosätena, på att utveckla utbildningen med fokus på hur den svenska skolan och förskolan styrs och organiseras, hur lärares arbete ser ut samt didaktik och lärande. En stor andel av de nyanlända som har en lärarutbildning eller förskollärarutbildning är arabisktalande och därför kommer utbildningen delvis ges på arabiska. Detta för att lärarna och förskollärarna tidigt ska få förståelse för hur det är att arbeta i svensk skola och förskola. Parallellt med detta sker studier i yrkessvenska utanför högskolans försorg.
- Tyvärr kommer språkundervisningen inte bedrivas på högskolan, fortsätter Anders Linde-Laursen. Det handlar om människor vars liv slagits i spillror och det hade varit mycket enklare för dem och oss med en huvudman som kunde skapa en enhetlig ram för introduktionen i yrkeslivet och svenska samhället.

Görs individuell bedömning
Under utbildningen görs en bedömning av varje deltagare, som underlag för hur en individuell komplettering efter 26-veckorsperioden ska utformas. Vägen till lärar- eller förskollärarlegitimation kan variera stort beroende på den enskildas tidigare utbildning och yrkeslivserfarenhet.

Malmö högskola planerar starta den första utbildningen i augusti 2016 med ett 30 tal platser. Ännu finns inget beslut på Malmö högskola om hur uppdraget ska genomföras.
Övriga lärosäten är Göteborgs,  Linköpings, Stockholms, Umeås och Örebro universitet.

Text: Helena Smitt

Senast uppdaterad av Helena Smitt