Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Sport Open hjälper idrottsföreningar möta nyanlända

2016-10-31

SAMVERKAN. Sport Open. Så heter en ny sajt som ska hjälpa idrottsföreningar att möta och fånga upp nyanlända. 

— Sport Open är tänkt som en mötesplats för utbyte av idéer och tankar. Här finns goda exempel från idrottsföreningar, men också konkreta råd om t ex hur man söker utbildningsbidrag och hur man möter ungdomar som varit i kris, säger projektledaren, Johan R Norberg, docent i idrottsvetenskap.

En bärkraftig metodik
Johan R NorbergProjektet har fått 270.000 kronor av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova för att utveckla en bärkraftig och hållbar metodik för hur idrottsföreningar med framgång kan möta nyanlända. Från Malmö högskola har forskare från Institutionen för idrottsvetenskap samt Internationell migration och etniska relationer (IMER) varit involverade. Studenter på projektledningskursen i Idrottsvetenskap har gjort examensarbeten, praktik och utvärderingar kopplade till Sport Open
— Tanken är att sajten ska bli ett stöd och en resurs för både idrottsföreningarna och kommunerna i de här frågorna, säger projektledaren, Johan R Norberg, docent i idrottsvetenskap.
Integrationsprojekt inom idrotten är inget nytt. Det nya med Sport Open är samarbetet mellan idrottsrörelsen i Skåne, integrationsforskning och idrottsvetenskaplig forskning. Om idrottsföreningarna har massor av praktisk erfarenhet har forskarna kommit med nya perspektiv kring metodik samt ett nytt utbildningsmaterial som föreningarna kan luta sig emot.

Ingen pengafråga
Enligt Johan R Norberg är det inte brist på pengar som är problemet:
— Idrotten får 100 miljoner kronor om året till insatser för att möta nyanlända. Men det finns många och stora utmaningar. Många föreningar säger ”vi är så bra på detta och kan köra igång imorgon”. Men så enkelt är det inte alltid, säger han.
— Vissa utmaningar handlar om att få de nyanlända till idrottsplanen – något som inte alltid är enkelt eftersom många flyktingboenden och kommuner inte längre lämnar ut uppgifter om personer på deras boenden, säger Johan R Norberg.
Andra utmaningar handlar om själva aktiviteten på plan, t ex språkförbistringar eller att möta traumatiserade människor.
— Med Sport Open vill vi både inspirera och hjälpa idrottsföreningar att genomföra bra integrationsinsatser, säger Johan R Norberg.

Text: Magnus Jando

Senast uppdaterad av Magnus Jando