Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Svårt att leva upp till goda föresatser genom idrott

2016-12-12

NY AVHANDLING. Idrotten som plattform för fredsarbete och förebyggande hälsoarbete. Goda föresatser som inte alltid är så lätta att leva upp till i praktiken. Det visar idrottsvetaren Niklas Hafen i sin avhandling där han undersökt två internationella hjälpinsatser där medlet varit fotbollen.

 — Det är svårt att balansera det rent idrottsliga mot den ursprungliga ambitionen att genom idrotten lösa större samhällsproblem, säger Niklas Hafen.
Niklas Hafen har undersökt två skandinaviska internationella hjälpinsatser där fotboll varit medlet för att nå olika samhällspolitiska mål: LdB FC For Life i Sydafrika och Open Fun Football Schools i Moldavien.

Niklas Hafen

Observationer och intervjuer
I Sydafrikaprojektet handlade det om HIV/AIDS-prevention och i Moldavien om freds- och konfliktarbete. Niklas Hafen har under tre års tid följt projekten i Sverige och Danmark men även på plats i Sydafrika och Moldavien. Han har observerat tävlingar, träningar och turneringar, intervjuat företrädare för fotbollsverksamheterna och talat med sponsorer om de kommersiella aspekterna. Syftet har varit att se vad som kom ut av de goda föresatserna.
— Jag har undersökt vilka motiv som har varit vägledande och hur beskrivningen av respektive verksamhet sett ut. Jag har intresserat mig för relationen mellan tal och handling. Självklart finns en god tro till idrottens kraft hos de inblandande, men sponsorer har samtidigt sin egen agenda och vill stärka sitt varumärke. Hur ser balansen ut mellan idealism och profit? säger Niklas Hafen.

Ambitoner kontra konkreta problem
Problemet är vad som händer på plats där de ursprungliga samhällsövergripande ambitionerna brottas med vad fotbollsklubbarna vill få ut av satsningarna rent idrottsligt. Intresset för projektens sociala aspekter finns, menar Niklas Hafen. Men för fotbollsföreningarna i Sydafrika och Moldavien blir konkreta problem som rekryteringen av spelare, funktionärer och domare till den lokala fotbollen mer greppbara. Niklas Hafens forskning visar att i praktiken så tar idrottslogiken över, fokus hamnar på fotbollen – inte på HIV/AIDS-bekämpning eller fredsarbete. Det är tydligt att de lokala idrottsförbunden använt insatserna för att säkra den egna verksamheten, menar han

Drivs av sin egen logik
— Varför det blir så är givetvis svårt att svara på men jag tror att idrotten som socialt fenomen är så pass stark i sig själv att det kan vara svårt att balansera just detta mot mer övergripande samhällsmål, säger Niklas Hafen.
Niklas Hafen menar att resonemanget kan överföras på all organisatorisk verksamhet, inte bara idrott. Det händer alltid saker under resans gång, från idéstadiet till genomförande. Projektens legitimitet hemma i Skandinavien, samhällsengagemanget, förändras och får en ny, lokal legitimitet i Sydafrika respektive Moldavien.
— Problemet är att man i dag sätter så stor tilltro till idrotten som medel att den riskerar att skymma andra utvecklingsstrategier. Men idrotten är så stark i sig, har stort inflytande och drivs av en egen logik, säger Niklas Hafen.

Text: Magnus Jando

Senast uppdaterad av Magnus Jando