Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

12 maj – det friska tandköttets dag

2017-05-09

FORSKNING. Tandköttssjukdomar är ofta är okända, men livslånga, allvarliga och bland de vanligaste sjukdomarna hos vuxna. Den 12 maj uppmärksammas vikten av ett friskt tandkött.

European Gum Health Day är en dag för att öka allmänhetens medvetande om betydelsen av att ha ett friskt tandkött genom hela livet. Den Europeiska föreningen för tandlossningssjukdomar (EFP- European Federation of Periodontology) har valt som slogan: ”Vi slåss mot tandlossningssjukdomar tillsammans”. På detta sätt vill EFP påminna beslutsfattare och allmänhet att det är möjligt att uppnå friskt tandkött och att det är ett kostnadseffektivt sätt att förbättra allmän hälsa, folkhälsa, och livskvalitet för alla.
Svenska Parodontologföreningen (SPF) är en medlemsorganisation inom denna europeiska gemenskap. Andreas Stavropoulos, professor i parodontologi vid odontologiska fakulteten, Malmö högskola, ingår i SPF:s styrelse, Björn Klinge, även han professor vid Malmö högskola, var tidigare föreningens ordförande. De flesta specialister i parodontologi i Sverige är medlemmar i föreningen.

Drabbar 80 procent över 40 år
Tandköttssjukdom och tandlossning är i sig ett allvarligt problem som påverkar upp till 80% av vuxna över 40 år. Var tionde vuxen har mer allvarlig tandlossning med omfattande förlust av tandens stödjevävnad. Forskning – bland annat vid odontologiska fakulteten i Malmö – visar starka samband mellan infektion och inflammation i tandköttet och diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och andra icke smittsamma sjukdomar. 

Kan förebyggas
Den 12 maj organiserar 25 nationella parodontologföreningar i Europa en mängd olika arrangemang för allmänhet och profession. I Malmö sammanfaller ”friskt tandkött” med en heldag för tidigare elever vid Tandvårdshögskolan i Malmö – alumnidagen vid odontologiska fakulteten.Gingivit och parodontit, de vanligaste formerna för tandköttssjukdomar, orsakas av inflammation i tandköttet. Både gingivit och parodontit kan förebyggas genom munhygienåtgärder och professionell hjälp från tandvårdsteamet. När sjukdomen har utvecklats krävs professionell insats från tandvården.

”Friskt tandkött i Europa” den 12 maj ska påminna om att tandköttssjukdomar ofta är okända, är livslånga, allvarliga och en av de vanligaste sjukdomarna hos vuxna individer i Sverige och i andra länder i Europa och övriga världen.Förekomst och omfattning av tandlossningssjukdomar ökar med ökande ålder och påverkas av rökning, diabetes och fetma men kan förebyggas och ofta behandlas framgångsrikt särskilt om sjukdomen diagnosticeras tidigt.

Senast uppdaterad av Helena Smitt