Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Christopher Kelen blir hedersdoktor

2017-06-29

ÅRSHÖGTIDEN: Forskaren, poeten och konstnären Christopher (Kit) Kelen har utnämnts till hedersdoktor på Fakulteten lärande och samhälle vid Malmö högskola. Utveckling av undervisning i engelska och bild och flera uppmärksammade böcker gör honom extra förtjänt av utmärkelsen. 

Chistopher_KelenProfessor Kit Kelen arbetar som lärare, forskare, poet och konstnär. Vanligtvis undervisar han i  ”creative writing”  in English i Macau i Kina men han har även varit en ofta sedd gäst på Malmö högskola. Genom ett långvarig Linnéus-Palme samarbete mellan universiteten i Macau och Malmö högskola har ett 20-tal studenter och lärare fått möjligheter till internationaliseringsutbyte.

I motiveringen till utmärkelsen kan man bland annat läsa: ” I engelska har han gett viktiga impulser inom ”creative writing”. Inte minst har hans erfarenheter som poet och översättare (kinesiska och engelska) gagnat utbildningen. I bildämnet har han kunnat ge värdefulla insatser. ….utbildning för Kelen finner nästan alltid konkreta uttryck.”

Han har exempelvis varit med och utveckla en webkurs med studenter i Malmö och Macau vilket resulterade i en haikuantologi, Only the Bridges. Den gavs ut på sex språk, svenska, engelska, franska, portugisiska, mandarin och indonesiska, och dikterna har inspirerats av fotografier från de båda städerna. Även gästspelet i bildämnet resulterade i en bok, Tree Stone Sky Stream, där lärare, konstnärer och studenter medverkar.

Även forskningsmässigt

Kelen är lika mycket verksam poet och konstnär som lärare och forskare  (dubbeldoktor i engelska och pedagogik.) Även forskningsmässigt är Kelen betydelsefull. Han har tillsammans med professor Björn Sundmark publicerat två forskningsantologier på internationell nivå; The Nation i Children’s Literature (Routledge) och Child Autonomy and Child Governance (Routledge).

I motiveringen kan man läsa att Kit Kelen, konstnär, lärare, poet, forskare, malmövän, har gjort stora tjänster för Malmö högskola och regionen. Han är ytterst förtjänt av utmärkelsen.

Text: Helena Smitt

Senast uppdaterad av Helena Smitt