Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Årets alumn kan konsten att paketera komplex data

2017-06-08

ALUMN. Daniel Krusenstråhle blev Årets alumn 2017 på Fakulteten för teknik och samhälle. Han är vd på Fieldly och före detta student på Informationsarkitektprogrammet på Malmö högskola.

Som erkännande för att ha omsatt utbildningen i ett framgångsrikt entreprenörskap samt att aktivt bidra till utbildningens fortsatta utveckling- så lyder motiveringen till priset Årets alumn – 2017. 

– Det känns väldigt hedrande och jag är glad och stolt, säger Daniel Krusenstråhle som deltog i fakultetens examenshögtid.

Göra det enkelt att arbeta med komplex data
åretsalumn_KLARDaniel Krusenstråhle driver företaget Fieldly, vars affärsidé handlar om att hjälpa byggbranschen att gå från analog till digital. Tjänsten kan beskrivas som ett webbaserat projekthanteringssystem som underlättar kommunikationen mellan kontoret och de anställda ute på byggarbetsplatsen genom att rapportering av tider, fakturering med mera sköts digitalt.

Företagsidén växte fram då Daniel hade många bekanta som driver byggbolag som berättade om sina problem för honom.
–Det ledde till att jag gjorde ett stort antal djupintervjuer med människor i branschen för att få en bättre förståelse för problemen de hade, säger han.

Intervjuerna bekräftade vad vännerna sagt och efter det att man analyserat djupintervjuerna var det bara att börja jobba med att knäcka en bra lösning till problemen. Utbildningen på Malmö högskola kom väl till pass. Och tack vare sitt intresse för teknik och design, hade han rätt förutsättningar att ta fram en bra produkt.
–En sak vi lärt oss på utbildningen är att samla olika informationsflöden under en process, det vill säga att paketera och samla komplex information och presentera den på ett snyggt och enkelt sätt.

God lyssnare som gillar problemlösning
Daniel har alltid tyckt om att lösa problem. Att han dessutom är bra på att identifiera problem är en av hans tillgångar tillsammans med en känsla av vad som är på gång och ett intresse för trender.

Kanske är det just hans förmåga att lägga örat till marken och lyssna som gett honom sådan framgång i jobbet. Han menar också att det var en tacksam  bransch att börja arbeta med eftersom den legat efter vad gäller digitala lösningar. Sedan han startade sitt bolag 2014 har han kammat hem priser som Venture Cup, entreprenörstävlingen Business Challenge samt  Di Digital Startup Tour.
– Intresset för vår produkt ökar hela tiden, men vi har haft stor hjälp av sociala medier, säger han.  

Kontakten med Malmö högskola och framförallt programledare på IA-programmet,  Anton Tibblin är han mån om.
–Vi utbyter erfarenheter och nästa år kommer jag sannolikt att vara med på IA-dagen,  säger han.

Text: Filippa Törnwall

Senast uppdaterad av Helena Smitt