Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Filmaren Fredrik Gertten blir hedersdoktor

2017-06-19

PRESSMEDDELANDE: Fredrik Gertten, lokalt, nationellt och globalt erkänd filmare och filmproducent, utnämns till hedersdoktor på Fakulteten kultur och samhälle vid Malmö högskola. Utifrån ett underifrån perspektiv om den vanliga människan vill han med sina berättelser göra skillnad. 

Director_Fredrik_Gertten_02_thumb (2)- Jag känner mig väldigt glad och hedrad att bli utnämnd till hedersdoktor, säger Fredrik Gertten. Men det var det mest oväntade telefonsamtal jag fått någonsin, när jag blev kontaktad av Kultur och samhälle. Jag har inte gått ut gymnasiet och inte tagit några akademiska poäng.

- Samtidigt är Malmö högskola viktig eftersom lärosätet på bra sätt vitaliserat Malmö och hela tiden har och har haft ambitionen att vara i dialog med staden.

Journalist och filmare

Fredrik Gertten har arbetat som journalist, bland annat som krönikör på Arbetet och Kvällsposten, men också jobbat med utrikesrapportering från bland annat Afrika och Latinamerika. De senaste 20 åren har han ägnat sig åt film, som filmare och filmproducent. 

Som det står i motiveringen ” Han har under hela sin professionella karriär arbetat med Malmö som bas och har…. både dokumenterat och kritiskt granskar de samhällsomvandlingar som staden genomgått.”

-Fredrik Gertten har anknytning till regionen som kritiskt undersökande filmare och har gjort framstående konstnärliga och samhälleliga insatser, säger dekan Rebecka Lettevall, Fakulteten för kultur och samhälle. Det är en glädje att utnämna honom till hedersdoktor.

Globalt engagemang

Det är ändå genom sina filmer om globala företeelser och orättvisor som han rönt både nationell och internationell uppmärksamhet. Filmen Bananas rör en grupp nicaraguanska fruktarbetare som blivit sterila av det växtgift de besprutat odlingarna med. Filmen tar upp arbetarnas rättsliga strid med fruktjätten Dole. Gertten blev själv stämd av Dole, som sedan drog tillbaka sin stämningsansökan. Därpå gjorde han filmen Big Boys Gone Bananas som just handlar om stora företags försök och möjligheter att tysta kritiker genom hot om stämningar.

Filmen Bikes vs Cars handlar om trafikläget i världen. ” Vi ser hur bilismen, trots medvetenheten om klimathot och ineffektivt idiotiskt köande, brer ut sig som en våt yllefilt över urbaniteten”, kan man läsa i en artikel i DN. Eller som Fredrik Gertten själv säger i samma DN-artikel: ” Att göra miljöfilm är rätt deprimerande. Man borrar in i skiten, in i ångesten som vi alla har.”

Avfallet av guldproduktion

Ändå är det en ny miljökatastroffilm han just nu håller på med. Den tar upp guldproduktionen i Sydafrika eller snarare vad som blir över när guldet är borta. Sydafrika står för en tredjedel av all guldproduktion i världen – men Gertten intresserar sig mer för de stora gruvhålen och de radioaktiva slagghögar som finns kvar. Utifrån en miljöaktivist vill han berätta vad det betyder för de människor som tvingas bo på dessa slagghögar.

Så vad är det som driver dig i ditt filmskapande?
-Jag intresserar mig för livet ur ett medborgarperspektiv. Att underifrån berätta om hur vanliga människor drabbas och då handlar det om människor som knappast har några resurser. Jag vill berätta på ett sådant sätt att vem som helst kan hänga med. Helst vill jag att mina filmer ska göra skillnad.

Utveckla samarbetet

I motiveringen till utnämningen kan man också läsa: ”Genom sina malmöfilmer och ….. hans dokumenterande interventioner i globala processer har han skapat opinion och bidragit till konkret förändring. Gertten är därför en mycket värdig hedersdoktor….”

-Vi ser fram emot att kunna utveckla vårt samarbete ytterligare och hoppas att inte bara högskolan utan även Fredrik Gertten kan ha stor glädje och nytta av det, avslutar Rebecka Lettevall. 

Text: Helena Smitt

Senast uppdaterad av Helena Smitt