Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Kriminologistudenter samarbetar med Malmöpolisen

2017-06-13

STUDENT. Studenter som läser kursen Kriminologi: Tillämpning har hjälpt Malmöpolisen att komma vidare i sitt arbete med Medborgarlöften. Medborgarlöften är en arbetsmetod som polisen i samverkan med andra använder för att bland annat öka tryggheten och minska utsattheten.

polis och kriminologi

Projektarbeten

Kriminologistudenter på Malmö högskola presenterade sina projektarbeten inför polis och andra aktörer som arbetar med Medborgarlöften i Malmö stad. Medborgarlöften är en modell polisen använder för samverkan i bostadsområden. Studenterna var pålästa, förberedda och genomförde sina presentationer oerhört väl.
– Det finns saker och ting att lära av er och av kriminologin, sa Stefan Sintéus, polismästare i Malmö, som uttryckte att han var mycket nöjd med resultatet av studenternas arbeten.

Som en bonus twittrade Stefan Sintéus om samarbetet och blev retweetad av justitieministern Morgan Johansson.

Studenter i nära samverkan med polis

Medborgarlöften handlar om att lyssna på vad de som bor i ett område upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga. De syftar till att förebygga brott och skapa trygghet genom att bland annat engagera medborgare tillsammans med lokala aktörer.

Kriminologistudenterna delades in i grupper och tilldelades olika delar av Malmö innerstad att studera. Studenterna samarbetade med kommunpoliser i sina respektive områden och har även träffat nyckelinformanter samt boende i områdena. De har också använt sig av en enkät för att ta reda på om de boende känner till medborgarlöftena och om de upplever att löftena är relevanta.

polis student selfie

Verkliga scenarion

– Det här har gett oss en ny nivå på vårt arbete det har varit oerhört värdefullt. En insikt vi gjort är att kommunikationen kring Medborgarlöftena måste bli bättre. Våra närpoliser har fått bekräftat att den bild de själva har av sin stadsdel stämmer överens med vad studenterna kommit fram till,  säger Stefan Sintéus.

Erika Reinholdsson-Nykjaer, läser sin fjärde termin på programmet. Hon har tillsammans med sin grupp studerat området kring Holma torg i Malmö.
–  Jag skulle helst vilja förändra trafiksituationen kring torget. Det känns som den åtgärd som skulle vara enklast att få igenom. Den skulle minska en rad orosmoment och problem, säger hon.

–  Det känns bra att bidra till verkliga lösningar. Det finns ett stort engagemang och god vilja hos våra samarbetspartners och det märks inte minst här idag. Det känns verkligen som vi fått insyn i polisens arbete, säger hon.

En annan grupp studenter har hjälpt polisen att utveckla en checklista i syfte att underlätta polisens arbete med Medborgarlöftena.
– Checklistan har blivit bättre och mer enhetlig. Min förhoppning är att den variant som studenterna hjälpt oss att utveckla ska kunna användas i hela landet, säger Boel Håkansson, tillförordnad regionchef vid polisen region Syd.

Caroline Mellgren, och Anna-Karin Ivert, är ansvariga för kursen.
– Det blir alltid mer trovärdigt att få applicera den teoretiska kunskap man har fått här i ett verkligt sammanhang och sådant går inte att läsa sig till. Det är verkligen lärorikt och bra att studenterna får erfarenhet av att arbeta med olika aktörer i Malmö, säger Caroline Mellgren om dagen.

Text: Filippa Törnwall

Senast uppdaterad av Helena Smitt