Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Malmö högskola med i nytt Science Center

2017-02-02

FORSKNING/SAMVERKAN: Malmö museer ska bygga ett Science center för visualiseringsteknik som stimulerar lärande för hållbar utveckling. Malmö högskola är en av samarbetspartnerna och hoppas att centret i form av en enorm bikupa med spektakulära kunskapspresentationer ska användas av elever, studenter och forskare.

Det är en donation på 20 miljoner från Knut och Alice Wallenberg stiftelse som nu gör det möjligt för Malmö museer att bygga en nio meter hög dom med filmvisningar i 360 grader, kallat Wisdome. Malmö högskola är med i ansökan till Science centret, liksom ESS, MAX IV, och de tre näringslivsklustren Sustainable Business Hub, Media Evolution och Game City.

Rimmar väl med Malmö universitets målbild
nils ekelund2-Projektet Wisdome passar väl in med målbilden av Malmö universitet 2018, där högkvalitativ utbildning och forskning ska ske i nära samverkan med övriga delar av samhället, säger professor Nils Ekelund, som varit med i ansökan.
- Det handlar om att skapa, dela och nyttiggöra kunskap som bidrar till en hållbar samhällsutveckling såväl lokalt och globalt.

2019 ska Science centret stå klart och ligga vid Teknikens och Sjöfartens Hus i Malmö. Det kommer att kunna ge upplevelserika presentationer i domformat men även innehålla virtual  reality-miljöer. Syftet är framförallt att öka barn och ungas intresse för vetenskap och teknik men även bli en mötesplats för studenter forskare och näringsliv.

En knuff framåt för forskningen? 
-Jag tror och hoppas att Science centret innebär spännande möjligheter för Malmö universitet, fortsätter Nils Ekelund. Våra studenter och lärare inom naturvetenskap, teknik och lärarutbildning kommer självklart att utnyttja centret, men de kan också undervisa skolelever som är där.
-Jag ser även att detta blir en knuff framåt för att göra bra forskningsansökningar och erhålla forskningsmedel gällande  frågor kring hållbarhet, miljö, hav och digitalisering.

Att donationen på 20 miljoner nu gör det möjligt att komma igång med bygget av Science-centret betyder inte att alla stenar fallit på plats. För Malmö högskolas del innebär det inte några extra pengar. Nils Ekelund menar att det snarast bör tillsättas en arbetsgrupp för hur Science-centret ska skapa ett innehåll kring bland annat undervisning och forskning. Det handlar även om att få in fler företag som finansiärer kring centret.

Text: Helena Smitt

Senast uppdaterad av Helena Smitt