Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Mjukvarueliten samlades på Malmö högskola

2017-02-06

FORSKNING. Samarbetet mellan industri och akademi i övergången till ett allt mer digitaliserat samhälle stod i fokus när Malmö högskola stod värd för föreningen Swedsofts årliga konferens.

— Akademin kan erbjuda en arena där aktörer som inte träffas i vardagslag kan mötas och lära av varandra.  Vi måste täta skotten mellan industrin och akademin och tänka nytt för att inte hamna efter, säger Helena Holmström-Olsson, biträdande professor vid Institutionen för datavetenskap och medieteknik, Malmö högskola.

Stefan Andersson och Helena H Olsson

Stefan Andersson, ordförande i Swedsoft och Helena Holmström-Olsson, styrelsedamot i Swedsoft och biträdande professor.

Lyfts i statlig rapport
Vid konferensen ”Samling av mjukvarusverige” på Malmö högskola deltog ett 40-tal nyckelpersoner för företag som Sony Mobile, IBM, Ericsson, Combitech och Dataspelsbranschen samt forskare från flera lärosäten, däribland Malmö högskola, Chalmers, LTH, Blekinge Tekniska högskola och Lunds universitet.I sin slutrapport i december lyfte den statliga digitaliseringskommissionen vikten av organisation, strategi, ledarskap och kompetens för digitalisering. Digitalisering kan handla om allt från robotar och automatisering i tillverkningsindustrin till självkörande bilar.

Får inte tappa fart
— Det finns biltillverkare som förutspår att bilarna varken har ratt eller pedaler någon gång på 2020-talet, säger Andreas Jacobsson, docent i datavetenskap
Malmö högskola är partner i forskningssamarbetet Software center och har också den egna forskningsplattformen Internet of Things and People, som fokuserar på användarperspektivet. Digitalisering är det hetaste inom mjukvaruutveckling. Och det handlar enligt Helena Holmström-Olsson och Andreas Jacobsson om att samla krafterna i Sverige. Många stora svenska företag som Volvo och Ericsson har investerat mycket i hårdvaruutveckling och är nu inne i en stor förändringsprocess.
— Vi måste uppvakta regeringen så att vi inte tappar fart i det här sammanhanget. Det pågår nu en insamling av statistik och siffror som ska visa hur viktig svensk mjukvaruutveckling är, säger Helena Holmström-Olsson.

gruppbild

Ett 40-tal representanter för mjukvarusverige kom till konferensen på Malmö högskola

Viktiga framgångsaktorer
Konferensen lyfte några viktiga framgångsfaktorer för framtiden: flexibla forskningsprojekt möta och beforska de utmaningar industrin står för, att akademin och näringsliv har nära till varandra,  och möjlighet för industrin att påverka forskningens innehåll.
— Det är också helt klart att ju fler som delar ett intresse desto bättre blir genomförandet, säger Helena Holmström-Olsson.
— Vi behöver också samarbeta mer kring utbildningen. Företagen vill t ex gärna hålla gästföreläsningar och starta projekt kring våra utbildningar. Den typen av samarbeten är något som Malmö högskola eftersträvar för all vår utbildning, säger Andreas Jacobsson.

Text: Magnus Jando

Senast uppdaterad av Helena Smitt