Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Skjutningar kartlagda i storstäderna

2017-02-20

FORSKNING: Har det skett en skjutning på en plats i ett av storstadsområdena ökar risken att det kan hända igen i närheten. Det visar en omfattande kartläggning av samtliga skjutningar i Stockholm, Göteborg och Malmö åren 2011-2015. 

manne gerell- Studien är ett första steg för att bygga kunskap om skjutningar i Sverige, där det i dagsläget finns mycket lite forskning, säger kriminolog Manne Gerell.
Han har tillsammans med två forskare och en polis i Stockholm gått igenom och analyserat samtliga skjutningar i Malmö, Göteborg och Stockholm under fem år.

Flest döds- och skadeskjutningar har skett i Stockholm där merparten bor. Problemet är dock värst i Malmö i relation till antalet invånare med 6,5 skadeskjutningar och 1,0 dödsskjutningar per 100 000 invånare.

Mönster
- Vad vi hittills kunnat se är något vi kallar ”nära upprepande mönster.” Trots att faran är mycket liten så är risken fyrdubblad att en ny skjutning sker i närheten av den första inom de närmaste veckorna.

Vad kan man lära sig av detta?
- Det är nog vettigt för polisen att sätta in extra stödinsatser i det område som drabbats för att förebygga nya skjutningar, fortsätter Manne Gerell. Om en ny skjutning ändå skulle ske så ökar möjligheten att säkra bevisning och spåra gärningsmän.
Manne Gerell, påpekar dock, att det behövs mer avancerade analyser för att på allvar kunna förebygga brott.

Arbetet, hittills, med att kartlägga tid och plats visar även att skjutningar sker i geografiska kluster. Allra tydligast blir detta i Malmö där merparten av skjutningarna skett i Fosie, Rosengård och Södra innerstaden.
- I Malmö ligger utsatta områden ganska centralt där också koncentrationen av skjutningarna är som mest markant medan större delen av staden inte haft några skjutningar alls.

Kommer ni gå vidare med denna studie?
- Ja,vi kommer att fortsätta och då även inbegripa våld med handgranater och gängvåld.

Skjutningar, menar Manne Gerell, är ett allvarligt och ökande problem och förekommer inte alls på samma sätt i exempelvis grannländerna Danmark och Norge.

Text: Helena Smitt

Senast uppdaterad av Helena Smitt