Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Studenters gröna idéer blir verklighet i Helsingborg

2017-01-18

STUDENT. En grön oas med pergola och bänkar eller ett aktivt rum med klätterställning och hopphage? Det är två förslag som fyra studenter i programmet för Arkitektur, visualisering och kommunikation presenterat för de boende i området Pålsjö Östra i Helsingborg. Studenterna har tillsammans med bostadsföretaget Helsingborgshem nu sett förslaget gå från idé till verklig plan.  

 – Det har varit givande och utvecklande att få ta del av den kunskap och idérikedom som studenterna från Malmö högskola bidragit med i projektet, säger Mikael Larsson som är bostadschef på Helsingborgshem.

Studenter på AVK

Tog fram två förslag för omröstning

Bakgrunden till projektet var att utomhusområdet i Helsingborg behövde ett ansiktslyft. Bostadschef Mikael Larsson såg potentialen i att använda studenter och en utlysning gjordes bland annat på Malmö högskola. Det blev studenterna Sandra Davidsson, Josefina Kydönholma, Filippa Revelius och Lamia Karic som fick ta sig an projektet.

 – Det lät jättespännande, en chans att få arbeta med projektledning, budget, visualiseringar och mycket samarbete med Helsingborgshem. Jag tog kontakt med Mikael som sedan satte ihop en projektgrupp, berättar studenten Lamia Karic, projektledare under arbetet.

Grön profil vann omröstningen

De boende i området fick i vintras ta del av två förslag som studenterna arbetat fram under hösten, och har nu röstat fram ett projekt som kommer ligga till grund för Helsingborgshems renovering av området: en grön profil, med mycket sittplatser och lugna zoner.

”Världens chans”

Projektet låg utanför ramarna för utbildningen, men lärdomarna var många när de nu lämnat över ritningarna till Helsingborgshem:

 – Det har varit värdefullt att vara med i ett projekt hela vägen - från första idén till slutstadiet. Även om det slutar för oss här, så är det nu projektet börjar för de som bygger och gör vår idé till verklighet, säger Sandra Davidsson.

 – Det är detta vi kommer jobba med efter examen, så det är världens chans att få arbeta med detta redan under andra året av utbildningen. Det känns verkligen som att det varit värt all tid vi har lagt ner, tillägger Josefina Kydönholma.

Och det har även gett studenterna en möjlighet att redan nu få med sig viktig kunskap från arbetslivet.

 – Projektet var en chans för oss att förverkliga våra idéer med hänsyn till verkliga begräsningar, önskemål och med en realistisk budget. Det var också nyttigt att sätta våra egna idéer åt sidan innan vi pratat med de som bor i området, det gjorde att arbetet blev demokratiskt och lyckat. Det är definitivt något jag kommer ta med mig i framtiden, avslutar Filippa Revelius.

Text: Amanda Malmquist

Senast uppdaterad av Helena Smitt