Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Studenternas inflytande viktigt för kvaliteten i utbildningarna

2017-02-23

UTBILDNING. För sex år sen togs kårobligatoriet bort - regeln om att studenter var tvungna att vara med i en studentkår under sin studietid. Förändringen har gjort att färre studenter går med i kåren än tidigare och det påverkar studenternas inflytande över utbildningarnas pedagogik, innehåll och kvalitet. 

Ny rapport om studentinflytande

Studenter studerar i OrkanenUniversitetskanslersämbetet, UKÄ, kom nyligen ut med en rapport om studentinflytande på svenska lärosäten. I rapporten slås det fast att studentinflytande och kvalitetsarbete på utbildningarna har fått sig en törn i och med avskaffandet av kårobligatoriet. Nu föreslår UKÄ bland annat att kårerna ska få mer pengar direkt från staten för att jobba vidare med sina frågor.

Jenny Börjeson och Malmö studentkår är glada för att UKÄ:s rapport är klar, att de slår fast hur viktigt studentinflytandet är och ger förslag på åtgärder.

– Rapporten är en viktig milstolpe i arbetet för ett stärkt studentinflytande, och vi anser att den ger en rättvis bild av läget i dagens högskole-Sverige. Vi ser fram emot att arbetet med rekommendationerna i rapporten kommer igång och att alla Studentkårer får samma möjligheter att bedriva sitt påverkansarbete.

Färre medlemmar ett demokratiskt problem

Konsekvensen av att färre blir medlemmar i kåren är att kårerna har blivit mer beroende av de bidrag de får från sina lärosäten och de statliga bidrag som går via lärosätet. Risken är att kårerna hamnar i beroendeställning.

– Kårerna befinner sig i en svår sits, säger Annika Pontén, chef på UKÄ. För att få ett hållbart system föreslår vi bland annat förstärkt statlig direktfinansiering.

Jenny Börjeson förklarar att Malmö studentkårs verksamhet fungerar bra trots vikande medlemsantal och mindre ekonomiska medel. 

– För oss funkar det ganska bra ändå eftersom Malmö högskola vill ha en inflytelserik kår och därför stöttar oss i våra frågor. Men det är klart att vi vill att fler ska engagera sig. Idag är cirka 40 procent av Malmö högskolas studenter medlemmar i kåren, och då har vi ändå en av de billigaste kåravgifterna i landet (79 kr/termin).    

Kursvärderingarna viktiga redskap för utbildningskvaliteten

Kursvärderingarna som fylls i av studenter efter varje avslutad kurs är mycket viktiga för inflytandet över utbildningarnas kvalitet. Malmö studentkår har under de senaste åren arbetat ihop med högskolan för att utveckla kursvärderingarna så att de hela tiden blir bättre, berättar Jenny Börjeson.

– Funkar kursvärderingarna som de ska, då funkar också studentinflytandet över utbildningens innehåll och vad som sker i klassrummet, säger Jenny Börjeson.

Många vägar till studentinflytande 

Kårens uppgift är att verka för studenternas bästa i alla frågor, både det som gäller studiemiljö och utbildningskvalitet. Så här arbetar kåren med studentinflytande idag:

  • Kårens styrelse och andra tillsatta studentrepresentanter sitter i högskolans beslutande och beredande organ samt arbetsgrupper.
  • Kurs- och programrepresentanter arbetar för att driva kvalitetsfrågor inom utbildningen.
  • Kårens medlemmar påverkar genom sitt deltagande i klassrummet där de lyfter frågor och fyller i kursvärderingar.

Text: Ida Rosqvist

Senast uppdaterad av Helena Smitt