Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Två nya vicerektorer på Malmö högskola

2017-01-20

LEDNING. Cecilia Christersson tar sig an uppdraget som vicerektor med ansvar för globalt engagemang och utmaningsbaserat lärande. I sitt nya uppdrag vill hon vidga bilden av internationalisering. Tapio Salonen blir vicerektor med ansvar för samhällsutmaningar. En del i hans uppdrag blir att ta Malmö högskolas nya satsning på fokusområden i hamn.

 

Cecilia Christersson foto Hampus  Brefelt– Uppdraget är väldigt brett, säger Cecilia Christersson. Internationalisering handlar idag inte bara om mobilitet och antalet in- och utresande studenter. Det handlar om så mycket mer, att utbildning och forskning är kraftfulla medel med vilka vi kan bidra till att förbättra vår värld både lokalt och globalt. Vi vill verka för en öppen lärosäteskultur där vi möjliggör för olika internationella målgrupper att lättare inkluderas och integreras.

Under 2017 ska högskolan ta fram en strategi för globalt engagemang och internationalisering för utbildning, forskning och samverkan.

– Globalt engagemang och utmaningsbaserat lärande hänger ihop och båda dessa områden ger en riktning för Malmö högskolas utveckling. Vi behöver ta ett omtag och förändra pedagogiken inom högre utbildning för att koppla livslångt lärande till att kunna möta såväl dagens som framtidens samhällsutmaningar. Det gör vi bäst genom att utveckla samarbeten med andra aktörer som också vill ta ansvar för global hållbarhetsutveckling.

Engagera högskolan i samhällsutmaningar

Tapio Salonens uppdrag som vicerektor för samhällsutmaningar innebär bland annat att leda arbetet med fokusområden. Malmö högskolas medarbetare ska definiera och arbeta fram ett antal flervetenskapliga forskningsprogram och forskarskolor som adresserar olika samhällsutmaningar.

Tapio Salonen– Det är en långsiktig och strategisk satsning som ska sträcka sig över hela 2020-talet, säger Tapio Salonen.

En annan omfattande insats som han ska genomföra under de närmaste åren är att ordna en öppen seminarieserie med fokus på samhällsutmaningar. Tanken är att både svenska och internationella gäster med omfattande kunskap inom området ska bjudas in till högskolan.

– Det är ett sätt för oss att tydligt knyta oss an till övergripande diskussioner som finns i samhället och stimulera organisationen att engagera sig i dessa frågor, Säger Tapio Salonen.  

Cecilia Christersson arbetade tidigare som prorektor och Tapio Salonen var tidigare dekan på Fakulteten för hälsa och samhälle. Uppdraget som vicerektor sträcker sig över två år. 

Text: Carolin Lind

Senast uppdaterad av Helena Smitt