Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Östeuropeiska statstjänstemän studerar hållbar statsförvaltning

2017-06-16

Under två veckor går unga Östeuropeiska statstjänstemän en sommarkurs vid Malmö högskola i hållbar statsförvaltning. Utbildningen arrangeras på uppdrag av Svenska Institutet (SI). 

SI Summer Academy for young professionals (SAYP) i Sustainable Public Managment, som uppdragsutbildningen heter, är en sommarkurs för Östeuropeiska statstjänstemän och aktivister. Det är en tvåveckors kurs betald av Svenska Institutet, som syftar till att fortbilda beslutsfattare, tjänstemän och det civila samhällets aktivister i demokrati och bra statsmannaskap.

– Sverige vill att deltagarna ska skapa nätverk och bygga relationer i sitt land och regionen men också med Sverige. På lång sikt hoppas vi att länderna ska bygga starka institutioner som bygger på transparens, öppenhet och jämställdhet i sina länder, säger Markus Boman, Svenska Institutet.

Från början ingick Ukraina, Georgien, Moldavien och Vitryssland i programmet men fler länder har successivt lagts till. Baltikum ingår numera för att få en större representation av EU-länder och Lettland är nytt land för i år. Det innebär att fyra EU-medlemmar och fyra icke-EU-medlemsländer ingår i SAYP.

Unga personer i chefspositiion deltar

I år deltar 35 personer, från Ukraina, Moldavien, Georgien, Lettland, Litauen och Sverige, i kursen. Det är en blandning av statstjänstemän och representanter från det civila samhället. Kursdeltagarna är som äldst 35 år med minst en masterutbildning i bagaget och ett antal år i arbetslivet. Många är i chefsposition och på väg upp i karriären.
– Syftet är att kursen ska vara demokratistärkande – att bygga en hållbar statsförvaltning. Därför är det givande att deltagarna kommer från olika länder och har med sig olika erfarenheter av demokratiarbete. Det gör att vi alla lär av varandra. Vi som håller i utbildningsmomenten lär oss lika mycket som de gör, säger Tom Nilsson, lektor och kursansvarig, vid Malmö högskola.

Utmaning att bygga upp förtroende hos georgiska medborgare

Students at SAYP 2017 Sustainable Public ManagementOleksandr Iakymenko, Olena Cherniavska, George Melashvili och Tamar Ketiladze
Tamar Ketiladze är en av årets kursdeltagare. Hon är rådgivare till ordförande för Allmänna utvecklingsmyndigheten som ligger under Justitiedepartementet i Georgien. Myndigheten arbetar med medborgar- och migrationsfrågor.
– Vi får enorma bidrag, inte bara finansiellt stöd utan även expertiskunskap, av SIDA. Därför ville jag gå utbildningen och se den svenska modellen i verkligheten, säger hon.

Tamar Ketiladze berättar att den största utmaningen för Georgien är att bygga upp ett förtroende hos georgiska medborgare för det politiska systemet.
– Som post-sovjetiskt land har vi ett politiskt arv och kultur att arbeta med. Vår största utmaning är att bygga upp ett förtroende för staten och statsanställda, säger hon.

Studerar offentlig förvaltning

Under två veckor studerar deltagarna hållbar offentlig förvaltning utifrån teman som demokratisk styrning, transparens, jämställdhet, europeisering, hur man bygger starka institutioner och modernt ledarskap.
– Vi ger dem en forskningsöversikt och vi använder den svenska modellen som ett diskussionsunderlag. För att se hur det går till i praktiken besöker vi en rad svenska myndigheter. I år besöker vi Länsstyrelsen, Region Skåne, Malmö stad men också Yalla Trappan. Även om Sverige har en given plats i utbildningen ägnas en stor del av tiden åt att möjliggöra ett erfarenhets- och kunskapsutbyte deltagarna emellan, säger Tom Nilsson. 

Text: Charlotte Orban

Senast uppdaterad av Helena Smitt