Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

WHO uppmärksammar skånsk modell för integration

2017-02-10

FORSKNING/SAMVERKAN. Panorama, världshälsoorganisationen WHO:s vetenskapliga tidskrift, publicerar en artikel om Partnerskap Skånes arbete med ett inkluderande mottagande av asylsökande och nyanlända flyktingar i Skåne. 

Malmö högskola samarbetar med Länsstyrelsen Skåne, skånska kommuner, Region Skåne, Arbetsförmedlingen och en rad civila organisationer i utvecklingsplattformen Partnerskap Skåne. Centralt i den skånska modellen, som nu uppmärksammas av WHO, är hälsans betydelse för migranternas etablering i det svenska samhället.
- Vi bedriver forskning i rad olika projekt när det gäller migranters hälsa. Nyligen presenterade vi resultat som visar att hälsan hos en tredjedel av de nyanlända försämras efter att de har kommit till Sverige, säger Slobodan Zdravkovic, docent i folkhälsovetenskap.

Kunskapen återkopplas

MILSA, en forskningsbaserad plattform för hälsofrämjande arbetsmarknadsetablering, är en del av Partnerskap Skåne. Forskningen inom MILSA bedrivs till största delen av Malmö högskola, som i sin tur samarbetar med olika verksamheter och andra lärosäten. Just nu pågår fem sammanlänkade studier inom ramen för MILSA, varav fyra av projekten leds av forskare vid Malmö högskola.
- Alla forskningsresultat återkopplas till de berörda verksamheter och utgör på så vis grunden för förbättring av olika typer av insatser och arbetsmetoder, säger Zdravkovic. 

Text: Charlotte Löndahl Bechmann

Senast uppdaterad av Helena Smitt