Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Satsar på flyktingforskning

2016-02-10

FORSKNING. Malmö högskola kraftsamlar och satsar på forskning med anknytning till flyktingsituationen. Satsningen består bland annat i program för postdoktorer och utlysning av forskningsmedel.

– Malmö högskola har redan idag stark forskning inom en rad områden när det gäller migration och flyktingfrågor. Vi stärker nu denna forskning ytterligare med syftet att bidra med kunskap som i förlängningen underlättar för politiker och tjänstemän att lösa de utmaningar samhället står inför, säger Hans Lindquist, vice rektor för forskning och forskarutbildning.

Bostäder, skola och hälsa

Hans Lindquist ser en rad möjliga områden inom vilka kunskapen kan stärkas.
– Satsningen innebär att forskarna får möjlighet att forska om det som händer här och nu. Det kan till exempel handla om mottagande och etablering, om bostäder och skola, familjer och ensamkommande barn. Men även om hälsa, kvinnans roll och sexuella övergrepp under flykten.
Precis som annan forskning vid högskolan kommer denna forskning att ske i samarbete med andra samhällsaktörer, som offentlig sektor och frivilligsektor.

Program för postdoktorer

Största delen av satsningen består i ett tvåårigt program för postdoktorer. Högskolan utlyser nu minst fem postdoktjänster inom flyktingforskning med inriktning mot politisk styrning, medie- och kommunikationsvetenskap, vårdvetenskap, kriminologi och socialt arbete. Programmet hålls samman av forskningscentrumet Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare.

Forskningsmedel avsatta

– Högskolan har dessutom avsatt ytterligare medel för andra mer begränsade forskningsinitiativ som kommer att beslutas senare i vår. Det finns ett stort engagemang och spännande idéer vid samtliga fakulteter, säger Hans Lindquist.
Samtidigt genomförs nu en omfattande inventering av migrations- och flyktingforskning vid högskolan som kommer att presenteras vid ett öppet seminarium i mars.

Text: Charlotte Löndahl Bechmann

Senast uppdaterad av Helena Smitt