Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Tema: Migration

De stora flyktingströmmarna i världen aktualiserar många frågor. Här samlar vi aktuell forskning, seminarier och öppna föreläsningar samt listar våra forskare på området.

nyanlandabarn_liten

Nyanlända yngre barns lärande undersöks

Vad händer när barn från olika delar av världen samlas på en förskola? Ett nytt forskningsprojekt ska undersöka lärande och språkutveckling i en mångkulturell miljö. 
Nyanlända yngre barns lärande 

Omslag Delmi-rapport mediebilder och högerpopulistiska partier

Rapport om medier och högerpopulistiska partier

Anders Hellström och Anna-Lena Lodenius ger ut ny Delmi-rapport: Invandring, mediebilder och högerpopulistiska partier i Norden.

Delmi-rapporten

Debattartikel DN debatt

Tema: Flykt

Mimers forskarkonferens om folkbildning

Mimers årliga forskarkonferens den 8-9 november 2016 arrangerades i år på Malmö högskola. Tema var flyktingsituationen och dess utmaningar för folkbildningen. 

Mimerkonferensen 2016

Sport Open möter nyanlända

Forskare vid Malmö högskola har bidragit till en sajt som ska hjälpa idrottsföreningar att möta och fånga upp nyanlända

Sport Open

Ändra lagen för arbetskraftsinvandring

Sverige måste se över lagen för arbetskraftsinvandring. Det skriver Henrik Emilsson i Dagens Samhälle.

det-mangkulturella-klassrum

Mångkulturella skolan

En ny bok pekar på framgångsfaktorerna för att lyckas i den mångkulturella svenska skolan. Det rör bl.a. erkännande av elevers olika identiteter. Laid Bouakaz är en av författarna. 
Skolframgång i det mångkulturella samhället 

Papperslös

Upprop mot regeringen

Forskare vid Malmö högskola, och flera andra lärosäten, uppmanar i en debattartikel i Svenska Dagbladet att regeringen ska ta tillbaka åtgärderna för att hitta och utvisa papperslösa.

Debatt
"Jakt på papperslösa gör oss till en polisstat" 

vägledning

Vägledning för nyanlända

Malmö högskola och Arbetsförmedlingen i Malmö startar ett gemensamt vägledningsprojekt som riktar sig till både akademiker och personer med avslutad gymnasieutbildning. 

Vägledning till nyanlända akademiker

Flyktingsituationen

Forskningssatsningar

Malmö högskola kraftsamlar och satsar på forskning med anknytning till flyktingsituationen. Satsningen består bland annat i program för postdoktorer och extra forskningsmedel.

Satsar på migrationsforskning

Extra forskningsmedel inom migrationsforskning

utlandsla_larare

Snabbspår för nyanlända lärare

Malmö högskola blir ett av sex lärosäten som anordnar snabbspår för nyanlända lärare och förskollärare. Utbildning för ett 30-tal börjar hösten 2016.
Snabbspår för nyanlända lärare

anders_hellstrom_Malmo_University_Trust_Us

SD måste bli trovärdigt

I nya boken "Trust Us" jämför forskare Anders Hellström vid Malmö högskola Sverigedemokraterna (SD) med de nationalistiska partierna i Skandinavien.

Artikel om forskningsprojektet och boken Trust Us

nyanlanda_elever

Prövar nyanländas kunskaper

Det kartläggningsmaterial som ett tiotal forskare och lärare på Malmö högkola prövat fram i SO-, NO- och teknikämnena för nyanlända elever kan börja användas på allvar i skolorna i Sverige 2016.  

Kartläggning av nyanländas kunskaper 

malmo_hogskola_refugees_vimpel_puffbild

Malmö University for Refugees

Malmö högskolas studenter och personal har startat uppropet "Malmö University for Refugees". På bloggen och Facebook-gruppen för uppropet hittar du mer information om olika aktiviteter.

Senast uppdaterad av Charlotte Orban