Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Tema: Migration

De stora flyktingströmmarna i världen aktualiserar många frågor om migration och integration. Här samlar vi aktuell forskning, seminarier och öppna föreläsningar samt listar våra forskare på området.

Återvändande nytt forskningsprojekt. Foto: Bildbyrån

Aktuell forskning migration

I forskarnavet samlar vi pågående forskningsprojekt, publikationer och information om våra forskare. Sök på projekt, ämne, namn eller organisatorisk enhet.

pieter_bevelander_liten

Delmi rapport om valdeltagande

I en ny Delmi-rapport undersöker tolv forskare, däribland Pieter Bevelander, Mikael Spång och Derek Hutcheson, vid Malmö högskola, utlandsföddas valdeltagande, röstningsmönster och politiska representation.

snabbspar_liten2

Ny lärarroll i Sverige inte enkel

Det är inte så enkelt att byta från en katederstyrd lärarroll i Syrien till en mer deltagarorienterad i Sverige. Yrkessvenskan är avgörande.

Det visar forskning om Snabbspåret

mangkultur_forskarskola

Ny forskarskola i mångkulturell värld

Malmö högskkola startar forskarskola där fokus är på lärandets villkor i en föränderlig och mångkulturell värld med globala utmaningar.

Läs mer om forskarskolan Lärande i mångkulturella samhällskontexter 

Erica Righard webb

GLIMER: nytt projekt om lyckad integration

Docent Erica Righard, vid Malmö högskola har fått fem miljoner från FORMAS för att tillsammans med forskare vid universitet i Skottland, Italien och Cypern fördjupa kunskapen om ”lyckad” integration.

Nyhetsartikel om GLIMER

sayaka_osanami_torngren

NIEM: EU projekt om flyktingars integration

I det största forskningsprojektet i Europa om flyktingars integration ska femton europeiska länder studera integrationsprocessen för flyktingar. För Sveriges räkning deltar två forskare vid Malmö högskola.

Nyhetsartikel om NIEM

nyanlandabarn_liten

Nyanlända yngre barns lärande undersöks

Vad händer när barn från olika delar av världen samlas på en förskola? Ett nytt forskningsprojekt ska undersöka lärande och språkutveckling i en mångkulturell miljö. 
Nyanlända yngre barns lärande 

Omslag Delmi-rapport mediebilder och högerpopulistiska partier

Rapport om medier och högerpopulistiska partier

Anders Hellström och Anna-Lena Lodenius ger ut ny Delmi-rapport: Invandring, mediebilder och högerpopulistiska partier i Norden.

Delmi-rapporten

Debattartikel DN debatt

Sport Open möter nyanlända

Forskare vid Malmö högskola har bidragit till en sajt som ska hjälpa idrottsföreningar att möta och fånga upp nyanlända

Sport Open

det-mangkulturella-klassrum

Mångkulturella skolan

En ny bok pekar på framgångsfaktorerna för att lyckas i den mångkulturella svenska skolan. Det rör bl.a. erkännande av elevers olika identiteter. Laid Bouakaz är en av författarna. 
Skolframgång i det mångkulturella samhället 

Flyktingsituationen

Forskningssatsningar

Malmö högskola kraftsamlar och satsar på forskning med anknytning till flyktingsituationen. Satsningen består bland annat i program för postdoktorer och extra forskningsmedel.

Satsar på migrationsforskning

Extra forskningsmedel inom migrationsforskning

anders_hellstrom_Malmo_University_Trust_Us

SD måste bli trovärdigt

I nya boken "Trust Us" jämför forskare Anders Hellström vid Malmö högskola Sverigedemokraterna (SD) med de nationalistiska partierna i Skandinavien.

Artikel om forskningsprojektet och boken Trust Us

malmo_hogskola_refugees_vimpel_puffbild

Malmö University for Refugees

Malmö högskolas studenter och personal har startat uppropet "Malmö University for Refugees". På bloggen och Facebook-gruppen för uppropet hittar du mer information om olika aktiviteter.

Senast uppdaterad av Carolin Lind