Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Evenemang

Akademisk kvart med David Cuartielles

Malmö högskola arrangerar varje år en rad evenemang. 

  • Årshögtiden är Malmö högskolas akademiska högtid då Malmö högskolas nya professorer installeras, nya doktorer promoveras och utmärkelser delas ut. 
  • En akademisk kvart presenterar forskare ett aktuellt forskningsprojekt eller område på en kvart, på Malmö stadsbibliotek. 
  • Forskning på tapeten synliggör aktuell forskning vid Malmö högskola. En nyutgiven bok presenteras av författaren genom ett samtal och en utställning kring boken, på Orkanenbiblioteket.
  • Öppet hus arrangeras en gång per år för alla som funderar på att börja plugga.
  • Studenternas Galleri är ett samarbete mellan studentkåren och Malmö högskolas bibliotek. Konstutövande studenter som är registrerade vid Malmö högskola kan kostnadsfritt ställa ut verk under terminstid på Orkanenbiblioteket.
  • Det finns somliga böcker som betyder mycket i ens liv, som kanske rentav förändrar ens sätt att se på världen. I Bokstafetten lyfter några ur högskolans personal fram sina största läsupplevelser, både fack- och skönlitteratur. De flesta av böckerna finns att låna på högskolans bibliotek!

Våra forskare och medarbetare deltar också i flera olika arrangemang och sammanhang utanför högskolan.

  • Forskare deltar i forskartävlingen Forskar Grand Prix.
  • Malmöfestivalen, Almedalen och Bok- och biblioteksmässan är andra sammanhang Malmö högskola syns och hörs på. 
  • En rad konserter står musikverksamheten vid Malmö högskola för varje år.
  • En rad konferenser anordnas också varje år på högskolan.
Senast uppdaterad av Magnus Lindqvist