Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Nominera din lärare till Pedagogisk utmärkelse

Utdelning av Pedagogisk utmärkelse 2016

Har du en lärare som inspirerar dig i dina studier, skapar en inkluderande miljö och som får dig att vilja lära dig mer? Då kan du nominera den läraren eller det lärarlaget till Pedagogisk utmärkelse - ett pris som utlyses av Malmö högskolas utbildningsberedning och studentkårerna.

Så bedöms nomineringen till Pedagogisk utmärkelse

Läraren eller lärarlaget:

  • är särskilt bra på att stimulera och stödja studenternas lärande så att lärandemålen nås.
  • främjar en lärandemiljö där särskild vikt läggs vid gott bemötande och inkluderande av studenter.

Att tänka på när du nominerar
Beskriv med egna ord varför du tycker läraren/lärarlaget uppfyller kriterierna ovan och är värd/värda utmärkelsen.

Viktigast är att nomineringen visar lärarens/lärarlagets pedagogiska styrkor. Beskriv exempelvis situationer då lärarens/lärarlagets undervisning bidrog till att du verkligen lärde dig något. Du kan också beskriva hur läraren arbetar med till exempel undervisningens planering och genomförande eller hur ni studenter blivit delaktiga i planeringen.  

Alltför kortfattade motiveringar kan inte användas som bedömningsunderlag så din motivering behöver vara på mellan 300-500 ord.

Nominera senast 18 september 2017.

Utdelning sker under Årshögtiden

Rektor Kerstin Tham delar ut den pedagogiska utmärkelsen vid högskolans ceremoni Årshögtiden den 20 oktober 2017. Till Årshögtiden bjuds de studenter som har föreslagit de nominerade lärarna in. Utmärkelsen består av ett stipendium som ska ge möjlighet till ytterligare pedagogisk utveckling för läraren/lärarlaget.

Senast den 18 september 2017 ska alla förslag på kandidater med motivering vara inlämnade. Ofullständiga förslag eller sådana som är inkomna efter den 20 september beaktas ej.

Frågor?

Har du frågor om Pedagogisk utmärkelse är du välkommen att kontakta utbildningshandläggare Monika Patay.

Nominera härSenast uppdaterad av Ida Rosqvist