Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Globalt samarbete

Studenter tittar på karta

Malmö högskolas utbildning och forskning präglas av internationellt samarbete och internationella kontakter. Internationaliseringen är integrerad i utbildning, forskning och samverkan. Det finns goda förutsättningar för högskolans lärare och forskare att odla internationella kontakter och internationellt samarbete med kolleger utomlands. Internationaliseringsarbetet omfattar även personal inom administration och service, vilket medför att hela högskolan har en internationell prägel. Högskolans studenter erbjuds möjlighet att studera eller praktisera del av sin studietid vid ett utländskt universitet eller på en arbetsplats utomlands.

Internationaliseringsarbetet indelas i tre huvudspår:

Internationella nätverk

Malmö högskola har ett omfattande internationellt nätverk. Vi har samarbetsavtal med upp emot 200 utländska lärosäten. Högskolan ingår i flera internationella nätverk. En del är högskoleövergripande och andra är fakultetsnätverk. Nedan följer några exempel på internationella nätverk.

Studentutbyten

Det finns olika alternativ för studenter att åka iväg en period under studierna. Malmö högskola har över 290 partneruniversitet runt om i världen. Det finns även möjlighet att åka på kortare utbyten och sommarskolor på våra partneruniversitet. Känner du istället för att prova hur det är att arbeta i ett annat land är det möjligt inom många program att praktisera en termin utomlands.

Det finns även möjlighet att söka MFS (Minor Field Studies), ett Sida-stipendium på 27 000 kr för studenter som vill åka till ett utvecklingsland och samla ihop material till sin uppsats.

Senast uppdaterad av Maria English