Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Jobba hos oss

Takterrass på Niagara

Malmö högskola grundades 1998. Sedan dess har lärosätet vuxit till att bli landets största högskola med cirka 1 800 anställda och 12 000 helårsstudenter. Högskolan kännetecknas i dag av en öppen och inkluderande atmosfär, internationell miljö och moderna studieformer, samt flervetenskaplig utbildning och forskning i tätt samspel med omgivande samhälle. Högskolans ambition är att med utbildning och forskning bidra till att lösa olika samhällsutmaningar.

Malmö högskolas verksamhet kännetecknas av fyra kärnvärden: mångfald, kreativitet, kvalitet och samhällsengagemang. Våra kärnvärden utgår från en arbetsplats som är fri från diskriminering, kränkningar och trakasserier. Medarbetare och chefer har ett gemensamt ansvar för att verka för ett arbetsklimat där alla känner delaktighet, trygghet och tillit till varandra.

Förstärk och fördjupa din kompetens

var-arbetsplats-webbVåra medarbetares möjlighet att utvecklas professionellt och som individer är av stor betydelse. Högskolans anställda erbjuds kontinuerlig kompetensutveckling genom en rad interna utbildningar.

Malmö högskola arbetar också för att höja den akademiska kompetensen inom lärosätet genom rekrytering och kompetenshöjande insatser. En viktig del i det arbetet är att uppmuntra adjunkter och lektorer att meritera sig för högre befattningar och uppnå docentkompetens.

Förmåner och villkor 

Som medarbetare hos oss på Malmö högskola är du statligt anställd. Detta innebär bland annat att: 

  • din arbetsgivare betalar en kompletterande ersättning om du är föräldraledig
  • du har individuell lönesättning
  • du har fem veckors lagstadgad semester (eller mer) – hur många veckor du har beror på din ålder
  • medborgarna är dina uppdragsgivare
  • ditt arbete styrs av lagar som ska bidra till öppenheten och insyn i verksamheten. 

Läs mer om villkor och förmåner som statligt anställd.

Möjligheter till internationella utbyten

Du har som anställd på högskolan flera möjligheter att knyta internationella kontakter och att samarbeta med kollegor utomlands. Såväl forskare och lärare som administrativ personal kan söka internationella utbyten genom Erasmus och andra nätverk. Läs mer om möjligheter till internationella utbyten.

Senast uppdaterad av Janni Karlsson