Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Lediga anställningar

Logga in eller registrera dig för att komma till dina sidor och tidigare påbörjade ansökningar. Väljer du att söka tjänsten direkt från annonsen registreras du även då som ny användare. 

Logga in eller registrera dig

Inredningsarkitekt till Byggnad och Serviceavdelningen

Gemensamt verksamhetsstöd / Avdelningen för byggnad och service

Publicerad: 22 mars 2017

Sista ansökningsdag: 29 mars 2017


Tekniker till Dentalserviceenheten, Rek2.2.1-2017/65

Odontologiska fakulteten

Publicerad: 21 mars 2017

Sista ansökningsdag: 07 april 2017


Doktorander i naturvetenskapernas och matematikens didaktik, inom forskarskolan Lärande i mångkulturella samhällskontexter (2 anställningar) REK 2.2.1-2017/46

Fakulteten för lärande och samhälle / Instutitionen för natur-miljö-samhälle

Publicerad: 20 mars 2017

Sista ansökningsdag: 20 april 2017


Doktorand i historia och historiedidaktik, inom forskarskolan Lärande i mångkulturella samhällskontexter (2 anställningar) REK 2.2.1-2017/44

Fakulteten för lärande och samhälle / Institutionen för individ och samhälle

Publicerad: 20 mars 2017

Sista ansökningsdag: 20 april 2017


Doktorand i svenska med didaktisk inriktning, inom forskarskolan Lärande i mångkulturella samhällskontexter (2 anställningar) REK 2.2.1-2017/43

Fakulteten för lärande och samhälle / Institutionen för kultur-språk-medier

Publicerad: 20 mars 2017

Sista ansökningsdag: 20 april 2017


Doktorand i historia och historiedidaktik, inom forskarskolan Lärande i mångkulturella samhällskontexter med inriktning arbetsliv och migration (1 anställning) REK 2.2.1-2017/60

Fakulteten för lärande och samhälle / Institutionen för individ och samhälle

Publicerad: 20 mars 2017

Sista ansökningsdag: 20 april 2017


Doktorand i Idrottsvetenskap med inriktning samhällsvetenskap och humaniora, inom forskarskolan Lärande i mångkulturella samhällskontexter (2 anställningar) REK 2.2.1-2017/45

Fakulteten för lärande och samhälle / Institutionen för idrottsvetenskap

Publicerad: 20 mars 2017

Sista ansökningsdag: 20 april 2017


EC Marie Sklodowska-Curie PhD-position: Imprinted sialic acid nanoparticles for cancer associated biomarker detection

Fakulteten för hälsa och samhälle / Institutionen för biomedicinsk vetenskap

Publicerad: 20 mars 2017

Sista ansökningsdag: 18 april 2017


Doktorander i pedagogik, inom forskarskolan Lärande i mångkulturella samhällskontexter (2 anställningar) REK 2.2.1-2017/47

Fakulteten för lärande och samhälle / Institutionen för skolutveckling och ledarskap

Publicerad: 20 mars 2017

Sista ansökningsdag: 20 april 2017


Servicetekniker 100% till Facility service, Rek2.2.1-2017/59

Gemensamt verksamhetsstöd

Publicerad: 14 mars 2017

Sista ansökningsdag: 03 april 2017


Receptionist/telefonist 100% till Facility Service, Rek2.2.1-2017/57

Gemensamt verksamhetsstöd

Publicerad: 13 mars 2017

Sista ansökningsdag: 02 april 2017


Alumnkoordinator REK 2.2.1-2017/55

Gemensamt verksamhetsstöd / Avdelningen för innovation och utveckling

Publicerad: 10 mars 2017

Sista ansökningsdag: 31 mars 2017


Doktorand i Urbana studier REK 2.2.1-2017/56

Fakulteten för kultur och samhälle / Institutionen för urbana studier

Publicerad: 10 mars 2017

Sista ansökningsdag: 26 april 2017


Chef för Studentcentrum

Gemensamt verksamhetsstöd / Avdelningen för studentcentrum

Publicerad: 08 mars 2017

Sista ansökningsdag: 29 mars 2017


Universitetsadjunkt i kriminologi, vikariat (minst 1) REK 2.2.1-2017/42

Fakulteten för hälsa och samhälle / Institutionen för kriminologi

Publicerad: 27 februari 2017

Sista ansökningsdag: 31 mars 2017


Kliniksamordnare till avdelningarna för Ortodonti och Pedodonti, Rek 2.2.1-2017/41

Odontologiska fakulteten / Avdelningen för ortodonti

Publicerad: 27 februari 2017

Sista ansökningsdag: 22 mars 2017


Universitetslektor i Svenska med didaktisk inriktning, grundskolans tidigare år REK 2.2.1-2017/39

Fakulteten för lärande och samhälle / Institutionen för kultur-språk-medier

Publicerad: 27 februari 2017

Sista ansökningsdag: 27 mars 2017


Post-doctoral research position in a project about the reception of refugees in European cities REK 2.2.1-2017/40

Fakulteten för hälsa och samhälle / Institutionen för socialt arbete

Publicerad: 23 februari 2017

Sista ansökningsdag: 18 april 2017


Universitetsadjunkt med inriktning Oral hälsa till Tandhygienistprogrammet REK2.2.1-2017/2

Odontologiska fakulteten

Publicerad: 14 februari 2017

Sista ansökningsdag: 23 april 2017


Professor of Interaction Design with a focus on physical computing REK 2.2.1-2017/31

Fakulteten för kultur och samhälle / Institutionen för konst, kultur och kommunikation

Publicerad: 13 februari 2017

Sista ansökningsdag: 31 mars 2017


Professor of Interaction Design with a focus on design for social change REK 2.2.1-2017/30

Fakulteten för kultur och samhälle / Institutionen för konst, kultur och kommunikation

Publicerad: 13 februari 2017

Sista ansökningsdag: 31 mars 2017


Senast uppdaterad av Toft Stade