Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Kontaktuppgifter till Fakulteten för teknik och samhälle

Studieadministration

Niagaras entréSom student med frågor som rör din utbildning, studier utomlands, studievägledning med mera är du välkommen till Studieadministrationen på plan 5B i Niagara. 
Öppet måndag-fredag 10-12,
samt måndag, tisdag, torsdag 13-15. 

Tillförordnad dekan

Andreas Jacobsson

Tillförordnad prodekan

Jörgen Ekman 

Prefekt

Institutionen för datavetenskap och medieteknik
Andreas Jacobsson

Prefekt

Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik
Mats Persson

Administrativ chef (tf)

Louise Tregert

Tf enhetschef utbildningsadministrationen i Niagara

Peter Gustafsson

Kommunikationsfrågor 

Filippa Törnwall

Internationella frågor

Åse Falk

Studerandeadministration

Kristina Olsson
Susanne Sjögren
Bodil Sterner

Studievägledare

Dorota Gorna

Utbildningshandläggare

Fritz Murnau
Samuel Andersson

Diarium och arkivfrågor

registrator@mah.se

Ledningsstöd, forsknings- och forskarutbildningsadministration

Susanne Lundborg

Senast uppdaterad av Pia Pettersson Blank