Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Kontaktuppgifter till Fakulteten för teknik och samhälle

Studieadministration

Niagaras entréSom student med frågor som rör din utbildning, studier utomlands, studievägledning med mera är du välkommen till Studieadministrationen på plan 5B i Niagara. 
Öppet måndag-fredag 10-12,
samt måndag, tisdag, torsdag 13-15. 

Telefonnummer till högskolans växel:

040-665 70 00

E-postadress till högskolan:

info@mah.se

Dekan
Catarina Coquand

Prodekan
Jan Persson

Prefekt
Institutionen för datavetenskap och medieteknik
Andreas Jacobsson

Prefekt
Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik
Mats Persson

Administrativ chef (tf)
Louise Tregert

Tf enhetschef utbildningsadministrationen i Niagara
Peter Gustafsson

Kommunikationsfrågor 
Filippa Törnwall

Internationella frågor
Åse Falk

Studerandeadministration
Kristina Olsson
Susanne Sjögren
Bodil Sterner

Studievägledare
Dorota Gorna

Utbildningshandläggare
Fritz Murnau
Samuel Andersson

Diarium och arkivfrågor
registrator@mah.se

Ledningsstöd, forsknings- och forskarutbildningsadministration
Susanne Lundborg

Senast uppdaterad av Pia Pettersson Blank