Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Pedagogiskt utvecklingsarbete

Utlysning av pedagogiskt utvecklingsmedel

I syfte att främja pedagogiskt utvecklingsarbete vid Malmö högskola utlyser Utbildningsberedningen projektmedel för verksamhetsåret 2015.

Strategiska medel är särskilt avsatta för satsningar på innovativa idéer som utvecklingar nya arbetsformer vilka stödjer studenterna lärande på grund- och avancerad nivå. Projekten ska främja utveckling av undervisnings,- examinations,- och utvärderingsformer samt vara nyskapande i metodik och/eller informations- och kommunikationsteknik. Det är också önskvärt om projekten främjar samarbete såväl över fakultetsgränserna som över ämnesgränserna samt att projekten har potential att vara överförbara till andra verksamheter inom högskolan.

Ansökningar välkomnas i denna ansökningsomgång inom följande teman vilka är kopplade till den Strategiska plattformen 2020:

  • Utmaningsbaserat lärande
  • Studenter som förändringsagenter
  • Lärande examination
  • Mångfald för kunskapsutveckling

Mer information om bedömningskriterier samt om innehåll i ansökan finns i anvisningar (länk).

Ansökningsförfarande
Utbildningsberedningen utlyser bidrag om 50 000 kr i maj 2014.
Ansökan skickas elektroniskt till Monika Patay senast 30 september 2014.
Projektledare/huvudsökande ska även skicka original ansökan undertecknad av prefekt alt. dekanus och av projektledare till Monika Patay, GF, hämtställe 70. Originalansökan ska vara inkommen senast 1 oktober 2014 kl. 8.00.

Ansökan om medel för pedagogiskt utvecklingsprojekt ska göras på särskild blankett (länk).

Bilagor till ansökan accepteras inte. För sent inkommen eller ofullständigt ifylld ansökan beaktas inte.

Eventuella frågor besvaras av Utbildningsberedningens ledamöter från respektive fakultet och/eller av utbildningshandläggare Monika Patay.

Ledamot från TS: Andreas Jacobsson
Ledamot från BIT: Jenny Magnusson 
Ledamot från HS: Anette Gjörloff-Wingren 
Ledamot från KS: Anders Wigerfelt
Ledamot från LS: Anders Olsson
Ledamot från OD: Gunnel Hänsel Pettersson

”Att ta hjälp av äldre studenter var en möjlighet vi gärna ville pröva”

För att öka genomströmningen av studenter på ”svåra” kurser har ett pilotprojekt inom samverkansinlärning genomförts på Lärarutbildningen i Malmö. Som komplement till den ordinarie undervisningen erbjöds studenter inom grundutbildningen i matematik och naturvetenskap ett antal träffar tillsammans med en student som läst kursen tidigare, som utbildats till studieledare. Erfarenheterna är positiva och nu hoppas de inblandade på en fortsättning.

Läs mer

”En kurva säger mer än tusen ord”

Med hjälp av sensorer och en ”datalogger” (en liten handdator med en vätsketålig pekskärm) blir abstrakt kunskap mer konkret och lättare att förstå. I projektet kring ”dataloggers” vill Annette Zeidler göra NO-ämnena roligare och mer intressanta. Hon undervisar blivande lärare på Malmö högskolas lärarutbildning och hoppas att tekniken ska kunna användas från förskoleklass och uppåt.

Läs mer

Övning ger färdighet

Många sjukskötestudenter känner sig osäkra inför sin praktik inom psykiatrin. Detta försöker Charlotta Sunnqvist och hennes lärarkollegor på Institutionen för Vårdvetenskap på Hälsa och Samhälle nu ändra på. Genom ”Den virtuella patienten” får studenterna möjlighet att öva sig på bemötande och att ställa diagnos, före praktiken.

Läs mer

Senast uppdaterad av Monika Patay