Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Malmö högskolas väg till universitet

Ett större forskningsanslag. Möjlighet att på egen hand besluta om att skapa och starta forskarutbildningar och större möjlighet att se till att utbildningarna har relevant forskningsanknytning.  
Det är några påtagliga förändringar som kommer att ske när Malmö högskola uppgraderas till universitet den 1 januari, 2018.

I den Forskningspolitiska propositionen Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft 2016 meddelade regeringen att Malmö högskola blir Malmö universitet från och med den 1 januari 2018. 

Målbild och målområden för Malmö universitet
I målbilden för universitetet ingår utbildning och forskning av hög kvalitet som sker i samverkan med övriga samhället och på så vis bidrar med kunskap för en hållbar samhällsutveckling. Målbilden framhåller också Malmö universitets roll i att identifiera och definiera viktiga och framtida samhällsutmaningar.

Kopplat till målbilden anges fyra målområden för de närmaste årens utveckling av Malmö universitet:

  • Balans mellan forskning och utbildning.
  • Forskningsanknuten utbildning av hög kvalitet.
  • Sammanhållna och berikande akademiska miljöer
  • Flervetenskapliga forskningsprogram och forskarskolor inom områden som är relevanta för samhället

Prioriterade satsningar
För att uppnå målbilden görs ett antal prioriterade satsningar. Det handlar om att stärka forskning och forskarutbildning, genom bland annat ökad externfinansiering och utökad forskningstid för professorer. Kopplingen mellan utbildning och forskning ska också stärkas och så kommer man att satsa på en särskild pedagogisk plattform för utmaningsbaserat lärande.

Bland övriga prioriterade satsningar finns den fortsatta utvecklingen av en universitetsövergripande innovationsmiljö. Det pågår en utbyggnad av forskningens infrastruktur och verksamhetsstöd. Viktiga förutsättningar för detta arbete är att Malmö universitet får ett eget innovationskontor och att lärosätet får möjlighet att starta ett holdingbolag. 

Senast uppdaterad av Charlotte Löndahl Bechmann