Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Malmö högskola blir universitet

Anna Lindhs plats

1 januari 2018 blir Malmö högskola universitet. Det innebär ett större forskningsanslag och möjlighet att på egen hand besluta om att starta forskarutbildningar.

Därför blir Malmö högskola universitet

I den forskningspolitiska propositionen Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft 2016 meddelade regeringen att Malmö högskola blir Malmö universitet från och med den 1 januari 2018.

I propositionen lyfter ministern för högre utbildning och forskning fram följande skäl till att Malmö högskola får universitetsstatus:

  • forskningens kvalitet
  • förmåga att attrahera externa forskningsmedel
  • examensrättigheter för forskarutbildning
  • högskolans bidrag till att lösa samhällsutmaningar

Som universitet får lärosätet:

  • 90 miljoner kronor extra i forskningsanslag för 2018
  • generellt tillstånd att utfärda examen på forskarnivå

De ökade forskningsmedlen ska användas till

Malmö högskola satsar på att stärka forskningen och balansen mellan forskning och utbildning de närmaste åren. Ett utvecklings- och strategiarbete är påbörjat.

Årshögtid 2015

I målbilden för universitetet ingår utbildning och forskning av hög kvalitet som sker i samverkan med övriga samhället och på så vis bidrar med kunskap för en hållbar samhällsutveckling. Målbilden framhåller också Malmö universitets roll i att identifiera och definiera viktiga och framtida samhällsutmaningar.

Kopplat till målbilden anges fyra målområden för de närmaste årens utveckling av Malmö universitet:

  • Balans mellan forskning och utbildning.
  • Forskningsanknuten utbildning av hög kvalitet.
  • Sammanhållna och berikande akademiska miljöer
  • Flervetenskapliga forskningsprogram och forskarskolor inom områden som är relevanta för samhället

Så ska forskningen stärkas

Forskningen är tänkt att växa till att utgöra en tredjedel av verksamheten. Lärosätet kraftsamlar nu och arbetar med att stärka forskningen genom:

  • ökad externfinansiering
  • utökad forskningstid för professorer
  • satsningar på forskarnätverk, fokusområden och nya forskningsprogram
  • satsningar på forskarutbildning och forskarskolor
  • stärkt koppling mellan forskning och utbildning
  • utbyggnad av forskningens infrastruktur och verksamhetsstöd

Firande för att uppmärksamma Malmö universitet

För att uppmärksamma Malmö universitets universitetsblivande planeras en mängd aktiviteter under det kommande året. Startskottet för firandet är Årshögtiden den 20 oktober 2017, det är sista året som den akademiska högtiden hålls på Malmö högskola, nästa år blir det som Malmö universitet. 

Stor folkfest i slutet av augusti

Även om Malmö högskola blir Malmö universitet den 1 januari 2018 sker det officiella firandet den 31 augusti 2018, på årsdagen då Malmö högskola invigdes. Då firas Malmö universitet med en stor folkfest!

Eventsajten mau2018.se

Eventsajten mau2018.se är en evenemangkalender som samlar alla aktiviteter och evenemang under perioden för vårt firande. 

Facebook-sida för firandet

På Facebook-sidan Universitet 2018 - fira Malmö universitet lyfts evenemang och andra händelser som sker under året fram. 

Senast uppdaterad av Ida Rosqvist