Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Malmö högskolas ledning

I Sverige är staten ansvarig för den verksamhet som bedrivs vid högskolor och universitet. Riksdag och regering bestämmer vilka regler som ska gälla och hur resurserna ska fördelas. 

Högskolor är offentliga myndigheter som lyder under offentlighetsprincipen. Reglerna för verksamheten regleras i Högskoleförordningen.

Högskolans ledning

Malmö högskolas ledning består förutom rektor av prorektor, vicerektor för forskning och forskarutbildning, vicerektor för samverkan och förvaltningschef. Till stöd har rektor en rådgivande ledningsgrupp som utöver högskolans ledning består av dekaner, bibliotekschef och studentrepresentanter.

De bereder frågor till högskolestyrelsen

Högskolan har tre högskoleövergripande beredande organ för utbildning, forskning respektive samverkan. Malmö högskola är organiserad i fem fakulteter: Fakulteten för hälsa och samhälle, Fakulteten för kultur och samhälle, Fakulteten för lärande och samhälle, Odontologiska fakulteten och Fakulteten för teknik och samhälle.

Senast uppdaterad av Pia Pettersson Blank