Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

En campusplan för Malmö universitet

Malmö högskola skapar en campusplan för Malmö universitet

Hur och var möts vi på Universitetsholmen år 2033? Hur och var möts vi på SUS? Malmö högskola är högskolan mitt i staden – en del av staden och en viktig del av sina närområden.

Högskolans campusplan är ett visionärt dokument för universitetets långsiktiga fysiska miljö som tas fram av medarbetare och studenter på Malmö högskola tillsammans med Akademiska hus och Malmö stad för att vår fysiska miljö ska utvecklas i en hållbar riktning.

"Det viktigaste med utformningen av en campusplan är att våra studenter och medarbetare är delaktiga i processen och att vi värnar om de olika akademiska verksamheternas särart och identitet. Mycket av vår forskning och utbildning bedrivs i olika samhällskontexter såsom bostadsområden, skolor, hälso- och sjukvård och företag. Den behöver spegla vårt samhällsengagemang och nära samverkan i olika samhällskontexter" rektor Kerstin Tham.

Fyra workshoppar

Behovs- och analysarbetet är upplagt som workshoppar tillsammans med tre olika intressentgrupper under 2017 och början av 2018.

Workshop 1: den 14 juni 2017

  • Vänder sig särskilt till högskolans grannar och handlar om framtidsplaner för områdena runt campus, och de utvecklingsfrågor och behov som man kan se tillsammans med intressenter och beslutsfattare utanför universitetet.

Workshop 2 a och b: den 13 och 20 september 2017

  • Vänder sig särskilt till högskolans medarbetare och studenter med intresse för högskolans framtida fysiska miljö och har fokus på verksamhetens behov och krav .

Workshop 3: flyttad, nytt datum kommer

  • Vänder sig till beslutsfattare.

Workshop 4: den 28 februari 2018

  • Samlar personer från tidigare workshoppar

Vill du delta?

Kontakta

petra.stenberg@akademiskahus.se

Senast uppdaterad av Johanna Svensson