Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Genusfrågor och jämställdhet

Genusvetenskapligt kollegium

Genusfrågor har länge haft en central roll på Malmö högskola, och idag finns många forskarstuderande, lärare och forskare som på olika sätt är engagerade i arbetet med att utveckla, stärka och fördjupa genusperspektivet på högskolan. Genusfrågor organiseras genom ett Genusvetenskapligt kollegium som bland annat har inventerat i vilket utsträckning genusperspektivet genomsyrar Malmö högskolas utbildningar, arrangerar konferenser, workshops för medarbetarna, och forskarutbildningskurser med fokus på genusfrågor. Läs mer om Genusvetenskapligt kollegium på Malmö högskolas medarbetarwebb.

Jämställdhetsintegrering

Genus i professionAlla statliga lärosäten har ett regeringsuppdrag att ta fram en handlingsplan för att utveckla sitt arbete med jämställdhetsintegrering under år 2016-2019. Det innebär att lärosätena ska integrera ett

jämställdhetsperspektiv i all verksamhet.

I arbetet med att jämställdhetsintegrera Malmö högskola prioriteras tre områden:

  • Jämställda akademiska karriärvägar
  • Jämställdhetsintegrerade forskningsmiljöer
  • Jämställdhetsintegrerade professionsutbildningar.
Senast uppdaterad av Pia Pettersson Blank