Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor, synpunkter eller idéer gällande vårt digitala nätverk eller Malmö högskolas alumnverksamhet i allmänhet, enklast via e-post: alumni@mah.se

Alumnkoordinator
Magnus Lindqvist
Tel: 040-665 70 17

Postadress
Malmö högskola
Alumnverksamheten
205 06 Malmö

Besöksadress
Neptuniplan 7, Malmö

Senast uppdaterad av Anna Bogeskär Brandt