Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Innovationer

Elektronisk dosett

Malmö högskola har ett öppet och kreativt förhållningssätt inom utbildning och forskning och stödjer på olika sätt utvecklingen av idéer och forskningsresultat som kan tillämpas i samhället.

Malmö högskolas utbildning och forskning sker i nära samarbete med olika aktörer i vårt samhälle och tar därmed utgångspunkt i samhällets kunskapsbehov och utmaningar. Vi samarbetar med privat näringsliv, offentlig sektor och idéburna organisationer och det innebär att Malmö högskola har en bred och inkluderande syn på utveckling och innovation.

Högskolans forskningscentrum och andra initiativ såsom Futurumkliniken, Open Lab och Mötesplats Social Innovation är alla exempel på mötesplatser där nya idéer föds och testas. Storm, Malmö högskolas nya innovationsmiljö, som invigdes i april 2017, är ytterligare ett gott exempel.

Malmö högskola erbjuder rådgivning och stöd till högskolans studenter, forskare och medarbetare i arbetet med att förverkliga idéer eller omsätta forskningsresultat till  produkter, tjänster eller annan utveckling i samhället.

Är du intresserad av att ta hjälp av en student i ditt företag eller startup? Våra utbildningar förbereder studenter för att leda kreativa utvecklingsprocesser genom forskningsanknytning, entreprenörskap och innovationsutveckling. Läs mer om vilka möjligheter till studentsamarbeten som finns här. 

Senast uppdaterad av Michael Gustafson